Standpunten

Zoeken

Armoede: geen kind tussen wal en schip!

Ook in Houten groeien kinderen op in armoede. Dat is onacceptabel! Armoede gaat gepaard met schulden en stress, dat moeten we onder ogen zien en aanpakken.

Lees verder

Bedrijvigheid

Houten is een economisch sterke gemeente met een hoog opgeleide beroepsbevolking, met een ondernemende geest en veel nieuwe initiatieven die de bedrijvigheid in Houten vergroten.

Lees verder

Bereikbare zorg

Belangrijk is dat iedereen zo veel mogelijk kan meedoen in de samenleving, ongeacht beperking of chronische ziekte. Dat betekent: zorg op maat, dichtbij en toekomstgericht.

Lees verder

Goede bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid, ook per auto, zorgt voor een hoge waardering van het woon- en leefklimaat, voor een goede verkeersdoorstroming en is belangrijk voor behoud van bedrijvigheid en toerisme.

Lees verder

Houten fietsstad

Houten heeft een naam hoog te houden als fietsstad. We willen dat Houten zich blijft onderscheiden als fietsstad: milieubewust, duurzaam en gezond.

Lees verder

Invloed en zeggenschap

In een gezonde democratie verdienen inwoners invloed en zeggenschap op het bestuur en in de buurt. We stimuleren initiatieven waarmee inwoners meer zeggenschap over hun eigen buurt krijgen en er zo een open en diverse samenleving ontstaat.

Lees verder

Jeugdzorg

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Daarnaast zijn er kinderen die een beetje hulp en zorg nodig hebben. Kwetsbare kinderen moeten snel en dichtbij de juiste hulp krijgen.

Lees verder

Jongeren

Houten is nog steeds een 'jonge' gemeente met veel jongeren tot 25 jaar. We willen dat zij allen de kans krijgen om te presteren naar vermogen.

Lees verder

Kunst & Cultuur

Cultuur wordt steeds belangrijker voor het samen leven als één gemeenschap. Cultuur geeft betekenis en gaat niet alleen over leuke dingen voor de mensen, maar gaat over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.

Lees verder

Leefbaar buitengebied

Met aandacht voor dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid, milieu en de kwaliteit van ons landschap.

Lees verder

Leven in een duurzame omgeving

We willen alle mogelijkheden gebruiken om duurzame energie op te wekken. De klimaatverandering, de toename van het regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook in Houten gaat de verduurzaming nu te traag. We willen daarin een versnelling.

Lees verder

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De afgelopen jaren zijn er meer zorgtaken bij de gemeente komen te liggen. Persoonlijk contact en maatwerk is het uitgangspunt hoe de zorg in Houten georganiseerd moet worden.

Lees verder

Onderwijs en Ontwikkeling

Onderwijs is de basis en de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen en het maximaal ontwikkelen van talenten, ongeacht afkomst en achtergrond. Een leven lang leren en ontwikkelen.

Lees verder

Prettig wonen

Betaalbaar wonen in een veilige, afwisselende, leuke wijk. Veel meer hebben we eigenlijk niet nodig. Maar dan moeten er wel genoeg huizen zijn die ook nog een beetje te betalen zijn. Daar maakt de PvdA werk van.

Lees verder

Samen leven

In Houten voeren we fatsoenlijke dialoog en discussie met elkaar. Waarbij gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid centraal staat.

Lees verder

Sport

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, voor de gezelligheid, en om spelregels die je in het gewone leven nodig heb te leren.

Lees verder

Thuis in de wijk

Wonen in een veilige, afwisselende, leuke wijk. Veel meer hebben we eigenlijk niet nodig om ons thuis te voelen. Dat vinden we bij de PvdA belangrijk.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid is de basis, want alles kan nog zo goed geregeld zijn: als je je niet veilig voelt in je eigen omgeving, heeft de rest niet zoveel zin. Daar investeren we dus in.

Lees verder

Werk

De PvdA staat voor een solidaire en toegankelijke samenleving waarbij iedereen, ongeacht inkomen, kan blijven meedoen.

Lees verder