Standpunten

Zoeken

Aantrekkelijk en fijn leven in Houten

De PvdA wil dat Houten voor alle bewoners een aantrekkelijke en fijne gemeente blijft, waar mensen naar elkaar omkijken en prettig samenleven. Houten wordt gewaardeerd door de vele voorzieningen, zoals de scholen, sportverenigingen, winkels, restaurants, bereikbaarheid, recreatiemogelijkheden, fietspaden.

Lees verder

Alle kinderen doen mee

Kinderen die opgroeien in armoede hebben van meet af aan een slechtere start in het leven. Stress door geldgebrek is groot, dat moeten we (ook leerkrachten, werkgevers, vrijwilligers) onder ogen zien en aanpakken.

Lees verder

Bedrijvigheid

Houten is een economisch sterke gemeente met een hoogopgeleide beroepsbevolking Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is ook in Houten een banenmachine en innovatiemotor van de economie.

Lees verder

Bereikbare zorg

Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. De menselijke maat is daarbij belangrijk. We denken vanuit de bedoeling van de zorg en wat iemand nodig heeft. We willen een sterke sociale basis voor iedereen.

Lees verder

Bestaanszekerheid

De PvdA wil bestaanszekerheid voor iedereen. We moeten geen straf moet uitdelen voor pech, maar kansen en perspectief bieden. We gaan uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Lees verder

Betaalbaar wonen

Het is voor starters nagenoeg onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Of je nou een appartement of een huis met een tuintje zoekt, het wordt steeds lastiger. Wonen is een recht. Daarom moeten er tot 2040 tussen de 4000-5000 woningen gebouwd worden in Houten.

Lees verder

Bijdragen aan kwaliteit van onderwijs

Kinderen en jongeren moeten allemaal veilig, gelukkig en gezond opgroeien. Het is belangrijk dat zij ervaren dat ze ertoe doen, gezien worden en dat ze erbij horen. Goed onderwijs dat hen in stelt staat hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken wie ze zijn of willen zijn.

Lees verder

Duurzaam en bereikbaar Houten

Goede bereikbaarheid, per auto, openbaar vervoer, zorgt voor een hoge waardering van het woon- en leefklimaat voor inwoners en is belangrijk voor bedrijvigheid en toerisme in Houten. Het stimuleren van openbaar vervoer, elektrische rijden en fietsen levert een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid. Houten is al goed bereikbaar. Die goede bereikbaarheid draagt bij aan een hoge waardering van het woon- en leefklimaat en is belangrijk voor behoud van bedrijvigheid en toerisme. We zetten vooral in op verkeersveiligheid en alternatieve lokale vormen van openbaar vervoer.

Lees verder

Eerlijke kans voor kinderen

We willen dat alle kinderen een kansrijke start krijgen. Op school maak je vrienden, word je uitgedaagd om te ontdekken wie je bent en kun je je ontplooien. Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn.

Lees verder

Energiezuiniger leven

De PvdA wil investeren in een duurzame, groene en schone gemeente en we hebben haast. Die haast is hard nodig om onze gemeente prettig en leefbaar te houden en door te kunnen geven aan de volgende generaties.

Lees verder

Goed werk

De PvdA staat voor een solidaire en toegankelijke samenleving waarbij iedereen, ongeacht inkomen, kan blijven meedoen.

Lees verder

Goede zorg voor kinderen en jongeren

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen en jongeren goed. Daarnaast zijn er kinderen en jongeren die een beetje hulp en zorg nodig hebben. Zij moeten snel en dichtbij de juiste ondersteuning of hulp krijgen.

Lees verder

Iedere stem doet er toe

Voor een levendige democratie is het belangrijk dat iedereen kan deelnemen. We staan open voor ideeën en initiatieven van inwoners, zijn toegankelijk en benaderbaar. Want niet alleen het resultaat telt, het proces is voor inwoners vaak net zo belangrijk.

Lees verder

Iedereen sport mee

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, voor de gezelligheid, om spelregels die je in het gewone leven nodig hebt, te leren.

Lees verder

Kansen voor jongeren

De PvdA wil dat het kapitaal van de toekomst, de jeugd, kansen blijft houden. Jongeren moeten kunnen rekenen op inspanningen van de gemeente op het gebied van beroepsvoorlichting, stages, leerwerkbanen, sollicitatietrainingen, matching en re-integratie.

Lees verder

Klimaatverandering

Door klimaatverandering zullen we in onze gemeente vaker te maken krijgen met hittegolven en hevige regenbuien. Om daar beter op voorbereid te zijn en Houten verder klimaat-adaptief maken.

Lees verder

Ondermijnende criminaliteit aanpakken

Ook in Houten zijn er criminelen die onder- en bovenwereld met elkaar vermengen, dat zorgt voor onveilige situaties. Een groot probleem dat keihard moet worden bestreden.

Lees verder

Oog houden voor de wereld

De wereld houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Als PvdA voelen we ons medeverantwoordelijk voor het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van mondiale uitdagingen.

Lees verder

Opbrengsten van zon en wind naar inwoners

Houten moet een eerlijke bijdrage leveren aan de energieopwekking met duurzame bronnen. Voor de PvdA is de duurzaamheidsagenda zeker ook een sociale agenda! We zien een sleutelrol voor lokale energiecoöperaties om onze doelen te bereiken.

Lees verder

Ruimte voor cultuur

Cultuur wordt steeds belangrijker voor het samen leven als één gemeenschap. Cultuur geeft betekenis en gaat niet alleen over leuke dingen voor de mensen, maar gaat over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.

Lees verder

Ruimte voor elkaar

Jezelf mogen zijn en je thuis voelen in Houten. Je eigen talenten kunnen ontdekken en die ontplooien. Accepteren, dat niet iedereen hetzelfde is. In Houten is geen ruimte voor discriminatie en racisme.

Lees verder

Schitterend buitengebied

We hebben een schitterend buitengebied met een enorme variëteit aan landschap en natuur. De PvdA staat voor een leefbaar buitengebied met aandacht voor voedselveiligheid, volksgezondheid, milieu en de kwaliteit van ons landschap.

Lees verder

Thuis in de wijk

Wonen in een veilige, afwisselende, leuke wijk. Veel meer hebben we eigenlijk niet nodig om ons thuis te voelen. Dat vinden we bij de PvdA belangrijk.

Lees verder

Veiligheid is een basisbehoefte

Wij staan voor een veilige en open samenleving die we koesteren. Recht en veiligheid beginnen dichtbij huis. Een veilige omgeving is een zaak van iedereen en vereist inspanning van iedereen.

Lees verder

Verbindend welzijnswerk

Een stad of dorp is meer dan een verzameling stenen. Het is de plek waar we leven, een gemeenschap vormen, elkaar ontmoeten, ons prettig voelen en onszelf kunnen ontwikkelen.

Lees verder

Voetgangers en fietsers voorop

Houten heeft een naam hoog te houden als fietsstad. We willen dat Houten zich blijft onderscheiden als fietsstad: milieubewust, duurzaam en gezond.

Lees verder