Eerlijke kans voor kinderen

We willen dat alle kinderen een kansrijke start krijgen. Op school maak je vrienden, word je uitgedaagd om te ontdekken wie je bent en kun je je ontplooien. Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn.
  • Geen kind de wijk uit: we willen dat elk kind in de basisschoolleeftijd, in de eigen wijk naar school kan gaan en dat alle scholen veilig en volledig toegankelijk zijn, ook voor leerlingen met een fysieke beperking. De dorpsscholen in het ’t Goy, Tull en ‘t Waal en Schalkwijk houden we overeind om de sociale verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen te vergroten. Ons uitgangspunt is dat jongeren in Houten de mogelijkheid moeten hebben in de eigen gemeente naar het voortgezet onderwijs te kunnen gaan.
  • De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een onderdeel van het onderwijsachterstandbeleid. Kinderen met een risico op onderwijsachterstand kunnen we een betere start geven in groep 3 van de basisschool. Bij een VVE indicatie gaat de PvdA uit van ten minstens 16 uur per week.
  • Extra ondersteuning in het onderwijs zoals bijvoorbeeld bijles hoort niet afhankelijk te zijn van je inkomen. Dure bijlessen vergroten de ongelijkheid. Alle kinderen die extra onderwijs, huiswerkbegeleiding of coaching in studievaardigheden nodig hebben, moeten dat via de school kunnen krijgen. Scholen ontvangen hiervoor extra middelen van het Rijk.
  • Betrokken ouders, verzorgers, docenten, leerkrachten en jongerenwerkers zijn goud waard en die koesteren we. Met een gerichte aanpak wil de PvdA de scholen en educatieve instellingen ondersteunen om al deze mensen bij de school en de educatieve ontwikkeling van kinderen te betrekken. Ons motto is ‘it takes a village to raise a child.’
  • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.