Goed werk

De PvdA staat voor een solidaire en toegankelijke samenleving waarbij iedereen, ongeacht inkomen, kan blijven meedoen.
 • De PvdA wil de Houtense Werktafel behouden, het lokale netwerk van werkgevers, gemeente, onderwijs, sociale ondernemingen, lokale initiatieven en werkzoekenden, als dé partner voor inwoners van Houten bij het vinden van werk. We geloven in de kracht van persoonlijk contact, fysieke benaderbaarheid en maatwerk.
 • Een basisbaan als een alternatief voor een bijstandsuitkering vindt de PvdA nog steeds een heel goed idee voor mensen die zonder arbeidsbeperking, niet aan het werk komen. We willen een proef bij de gemeente om samen met bedrijven extra, ondersteunende banen creëert in de zorg, beheer of onderwijs. Zo komen meer mensen aan het werk én krijgen we betere voorzieningen in de Houten.
 • Mensen met beperkingen, psychiatrische cliënten en anderen die niet zo gemakkelijk aan werk komen, een werkplek via beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding krijgen en/of worden begeleid bij vrijwilligerswerk.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, grote betrokkenheid en gemeenschapszin. Maar we staan voor grote uitdagingen. Al jaren worden er te weinig betaalbare (huur)woningen gebouwd in Houten. Jongeren, ouderen en starters vissen achter het net. Dat wil de PvdA veranderen. Daar zet ik

  Meer over Anneke Dubbink