Verbindend welzijnswerk

Een stad of dorp is meer dan een verzameling stenen. Het is de plek waar we leven, een gemeenschap vormen, elkaar ontmoeten, ons prettig voelen en onszelf kunnen ontwikkelen.
  • De PvdA wil investeren in welzijnswerkers en -vrijwilligers die de oren en ogen in de wijk zijn, jongeren- en opbouwwerkers die ‘erop af’ gaan, proactief contact leggen, mensen aanspreken. We zijn ervan overtuigd dat inwonersinitiatieven zeer veel baat hebben bij een professioneel steuntje in de rug. Dat gun je alle inwonersinitiatieven.
  • Houten staat voor een grote ruimtelijke ontwikkeling, er komen nieuwe woonwijken bij. Het sociaal cultureel werk is ons expertisecentrum hoe je bouwt aan sociale cohesie. Dat geldt ook voor de bijna 1500 woon-zorg woningen die tot 2040 gebouwd zullen moeten worden.
  • De PvdA wil voortbouwen op succesvolle initiatieven zoals de Krachtfabriek, Enik Recovery College, Wereldhuis, Doorgeefluik, Handje helpen, Huiskamer op ‘t rond, buurtgezinnen. De PvdA ondersteunt deze en nieuwe initiatieven waar mensen kunnen (op-)laden.
  • Jongerenwerkers, -coaches en buurtzorgverleners hebben een belangrijke signalerende rol, doordat zij laagdrempelig het gesprek aangaan met jongeren. Werken vanuit een vertrouwensrelatie speelt een belangrijke rol in het voorkomen van zwaardere zorg voor jongeren en hen op weg naar volwassenheid te ondersteunen. Een concrete ontmoetingsplek voor jongeren zoals jongerencentrum Enter moeten blijven bestaan.
  • Net als in heel Nederland kunnen we ook in Houten een drastische toename van het aantal thuiswonenden met dementie verwachten. De PvdA wil dat Houten in de top 5 van ‘Dementievriendelijke Gemeenten’ in Nederland staat. In heel Nederland groeit ook het besef dat we de ondersteuning voor mensen met psychische kwetsbaarheid anders aan moeten pakken. De PvdA wil dat de gemeente Houten gaat behoren tot één van de beste GGZ Vriendelijke Gemeente.
  • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.