Goede zorg voor kinderen en jongeren

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen en jongeren goed. Daarnaast zijn er kinderen en jongeren die een beetje hulp en zorg nodig hebben. Zij moeten snel en dichtbij de juiste ondersteuning of hulp krijgen.
 • De PvdA wil dat er in Houten aan ouders en jeugd van 0 tot 23 jaar hulp geboden wordt bij opvoeden en opgroeien. We zijn in Houten in de gelukkige situatie dat het Centrum voor Jeugd en Gezin nauw samenwerkt met de GGD-regio Utrecht, de geboortezaak, Van Houten & Co en het onderwijs. Deze basis moeten we blijven koesteren.
 • De PvdA onderschrijft ‘positief jeugdbeleid’: positieve opvoeding, succesvolle schoolloopbaan en brede ontwikkeling van kinderen en jongeren is het fundament van welzijn, economische zelfstandigheid en meedoen aan de samenleving. We gaan uit van versterking van eigen mogelijkheden van kinderen en ouders, het beleid moet gericht zijn op ontzorgen en normaliseren. We zijn tegen elke vorm van eigen bijdrage in de jeugdhulp.
 • De PvdA wil dat de eigen bijdrage voor jongeren van 18 tot 23 jaar voor GGZ of WMO-hulp wordt afgeschaft. Dat geldt ook voor de 4 weken wachttijd als een uitkering aanvraagt wordt en uit de Jeugdhulp komt (zoals het kon tijdens de Coronaperiode).
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, grote betrokkenheid en gemeenschapszin. Maar we staan voor grote uitdagingen. Al jaren worden er te weinig betaalbare (huur)woningen gebouwd in Houten. Jongeren, ouderen en starters vissen achter het net. Dat wil de PvdA veranderen. Daar zet ik

  Meer over Anneke Dubbink