Energiezuiniger leven

De PvdA wil investeren in een duurzame, groene en schone gemeente en we hebben haast. Die haast is hard nodig om onze gemeente prettig en leefbaar te houden en door te kunnen geven aan de volgende generaties.
  • We zetten in op maatregelen die het energiegebruik omlaag brengen. Warmteverbruik is vaak de grootste energiekostenpost en het terugdringen hiervan is van cruciaal belang voor het halen van onze duurzaamheidsdoelen. De PvdA wil dat de gemeente onder gunstige voorwaarden krediet/lening, gemeentelijke subsidie beschikbaar stelt, zodat inwoners en sociale (particuliere) verhuurders de verduurzamingsinvestering via de besparingen op hun energielasten terug kunnen betalen.
  • De PvdA wil inwonersinitiatieven en energiecoaches stimuleren die inwoners helpen om hun energielasten te verlagen. Met kleine ingrepen die collectief ingekocht kunnen worden, kan vaak al energie bespaard worden. Denk aan dubbel glas en spouwmuurisolatie.
  • Voor inwoners met een inkomen tot 130% wil de PvdA helpen -onder meer met energiecoaches- om de woning energiezuiniger te maken als de oplopende kosten voor energie niet op te brengen zijn. Dit moet onderdeel zijn van het armoedebeleid van de gemeente. De PvdA wil een omruilmogelijkheid voor witgoed voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Via de gemeente kan oude energie-slurpende apparatuur worden vervangen voor energiezuinige varianten.
  • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.