Veiligheid is een basisbehoefte

Wij staan voor een veilige en open samenleving die we koesteren. Recht en veiligheid beginnen dichtbij huis. Een veilige omgeving is een zaak van iedereen en vereist inspanning van iedereen.
 • De PvdA zet in op de inbreng van wijkbewoners zelf (burgerwachten, whatsapp groepen) waarbij de gemeente de regie voert. Inwoners kunnen inwoners aanspreken en corrigeren, maar de overheid treedt op en bestraft.
 • De PvdA pleit voor meer wijkagenten, dat is de sleutelpersoon in de wijk die voor verbinding zorgt. We willen dat de norm van één wijkagent per 5.000 inwoners wordt gehandhaafd.
 • De veiligheid van opgroeiende kinderen of partners thuis is voor ons een absolute prioriteit. Wij dulden geen huiselijk geweld of andere vormen van misbruik.
 • De PvdA pleit voor een veilige woonomgeving, een omgeving die schoon, heel en er verzorgd uit ziet. De inrichting van onze openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid. We willen via innovatieve, duurzame vormen van straatverlichting onze woonomgeving veiliger maken.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, grote betrokkenheid en gemeenschapszin. Maar we staan voor grote uitdagingen. Al jaren worden er te weinig betaalbare (huur)woningen gebouwd in Houten. Jongeren, ouderen en starters vissen achter het net. Dat wil de PvdA veranderen. Daar zet ik

  Meer over Anneke Dubbink