Aantrekkelijk en fijn leven in Houten

De PvdA wil dat Houten voor alle bewoners een aantrekkelijke en fijne gemeente blijft, waar mensen naar elkaar omkijken en prettig samenleven. Houten wordt gewaardeerd door de vele voorzieningen, zoals de scholen, sportverenigingen, winkels, restaurants, bereikbaarheid, recreatiemogelijkheden, fietspaden.
  • De PvdA kiest voor het investeren in essentiële voorzieningen als de bibliotheek en de sociaal culturele centra en zet zich in voor aantrekkelijk Houten waar het goed samenleven is.
  • De leegstand van winkels en kantoorpanden is in onze gemeente toegenomen. De PvdA wil samen met vastgoedeigenaren kijken naar een herbestemming van deze panden. Waar mogelijk gebruiken we de leegstandsverordening om de transformatie tot woningen aan te jagen.
  • De PvdA wil dat de openbare ruimte toegankelijk is voor iedereen om elkaar te ontmoeten, om te recreëren en voor kinderen om te kunnen spelen. Speeltuinen, groen, parken en bankjes moeten zo ingericht zijn dat het uitnodigt om er gebruik van te maken. De PvdA wil dat onze openbare ruimte schoon en aantrekkelijk is. De openbare ruimte hoeft wat ons betreft geen aangeharkt park te zijn, het mag eenvoudig, maar moet wel kwaliteit hebben. Tijdige reconstructie van de openbare ruimte in de ‘oudere’ wijken van Houten verdient de komende jaren voorrang.
  • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.