Kansen voor jongeren

De PvdA wil dat het kapitaal van de toekomst, de jeugd, kansen blijft houden. Jongeren moeten kunnen rekenen op inspanningen van de gemeente op het gebied van beroepsvoorlichting, stages, leerwerkbanen, sollicitatietrainingen, matching en re-integratie.
 • Er is in onze regio een schreeuwende behoefte aan vakmensen als loodgieters, elektriciens en lassers. Daarom stimuleert de PvdA het vakonderwijs. Hiervoor stimuleren we dat scholen samenwerken met het lokale en regionale bedrijfsleven.
 • De PvdA wil een nulmeting en een actieplan om zicht te krijgen op kinderen en jongeren die niet op school zitten en niet werken. We weten niet precies hoeveel kinderen in Houten ‘ontheffing’ hebben gekregen en hoeveel jongeren uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Zo raken kinderen en jongeren buiten beeld.
 • We vinden, dat het onderwijs, de gemeente en het lokale bedrijfsleven meer en gestructureerd moeten samenwerken om de kansen van mbo’ers op de regionale arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor stellen we samen een lokale/ regionale mbo-agenda op. In deze agenda maken we ook concrete afspraken over het aantal stageplaatsen. Als gemeente hanteren we hiervoor de norm van 1 stageplek op 10 arbeidsplaatsen.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Samen maken we Houten nog mooier Vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de PvdA in Houten. Ik woon meer dan 25 jaar met veel plezier in De Slagen. Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, betrokkenheid en gemeenschapszin. Ik heb kansen gekregen

  Meer over Anneke Dubbink