Oog houden voor de wereld

De wereld houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Als PvdA voelen we ons medeverantwoordelijk voor het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van mondiale uitdagingen.
  • Als Fairtrade gemeente zorgen we dat ons gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid maatschappelijk verantwoord is en voldoet aan de criteria van Fairtrade en andere op dit vlak erkende toetsingskaders.
  • We bieden actief ruimte en waar nodig ondersteuning aan initiatieven uit de samenleving die willen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en nemen actief deel aan de Global Goals campagne van de VNG.
  • Als erkende fietsstad zijn we wereldwijd een voorbeeld van duurzame stedenbouw. We blijven internationale kennisuitwisseling op dit gebied dan ook actief faciliteren.
  • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.