Financieel

Om de kosten voor de afdeling gezond te houden vragen wij leden om een financiële bijdrage.

NL54 RABO 0129 826 405 ten name van de PvdA Houten.