Iedere stem doet er toe

Voor een levendige democratie is het belangrijk dat iedereen kan deelnemen. We staan open voor ideeën en initiatieven van inwoners, zijn toegankelijk en benaderbaar. Want niet alleen het resultaat telt, het proces is voor inwoners vaak net zo belangrijk.
 • In een tijd waarin we met nieuwe ogen naar de overheid zijn gaan kijken, zijn er volop kansen om de kracht van de samenleving te benutten. Dat begint bij los durven laten. Ook als het om ingewikkelde kwesties gaat, zoals het aanpakken van de woningcrisis. Niet: ‘Wat vindt u van wat wij bedacht hebben?’ maar ‘Wat heb je nodig om aan een oplossing mee te werken?’ Dat moet de basishouding zijn.
 • Het idee van de 1% burgerbegroting, waarbij 1% van de totale begroting ingezet kan worden voor initiatieven vanuit de samenleving, spreekt ons erg aan. De PvdA wil dit graag in de volgende collegeperiode samen met inwoners uitwerken.
 • Voor kleinschalige bewonersinitiatieven moet een aanvraag bij het initiatievenfonds (‘Ons Fonds’) kunnen doen. De PvdA wil aanvragen tot € 500,- toekennen met verantwoording achteraf.
 • De PvdA gaat er bij wooninitiatieven van minimale 5 woningen er vanuit dat verwacht mag worden inwoners in staat zijn een betrouwbare partner te zijn in de planvorming en realisatie; verder kunnen denken dan het eigen belang of eigen woongenot; er bereidheid is met een realistische businesscase te werken; er bereidheid is ‘tegenspraak’ te organiseren, zodat de belangen van andere inwoners ook aan bod komen en dat het initiatief van meerwaarde is voor een wijk.
 • Omroep Houten is niet meer weg te denken uit Houten en dat wil de PvdA graag zo houden. De wens om de lokale omroep nog zichtbaarder en toegankelijker te maken door hen onder te brengen in een mediacentrum in het centrum van Houten kan op onze steun rekenen.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Jocko Rensen

  Jocko Rensen

  Ons thuis is Houten Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar over het algemeen vind ik het heel fijn om in Houten te wonen. Samen met mijn vrouw woon ik in Houten-Noord, in het huis waar onze kinderen zijn opgegroeid en de wereld zijn gaan ontdekken. Hoe rooskleurig dat ook lijkt, de toekomst vraagt

  Meer over Jocko Rensen