Bestaanszekerheid

De PvdA wil bestaanszekerheid voor iedereen. We moeten geen straf moet uitdelen voor pech, maar kansen en perspectief bieden. We gaan uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen.
  • De PvdA is voorstander van regelarme bijstand, werken met behoud van uitkering en vrijstelling van verplichte tegenprestatie. De mogelijkheden om (vrijwilligers)werk te verrichten vanuit de bijstand worden maximaal verruimd, ook om zo eerste stappen te kunnen zetten naar re-integreren op de arbeidsmarkt of mee kunnen doen in samenleving.
  • De PvdA wil het niet-gebruik van minimaregelingen aanpakken. Dit moet door gerichte voorlichting en het indien mogelijk vereenvoudigen en/of samenvoegen van deze regelingen. De PvdA wil dat inwoners die vanuit een uitkering gaan werken, geen last krijgen van het verrekenen van allerlei subsidies en toeslagen. Aan het werk gaan, mag niet leiden tot een inkomensdaling.
  • De U-pas blijft een belangrijke voorziening voor inwoners met een laag inkomen. De PvdA wil de U-pas als kortingspas uitbreiden naar een pas waar ook andere inwoners, tegen betaling, gebruik van kunnen maken. Het bedrag van de U-pas moet verhoogd worden van €100,- naar € 120,-.
  • De PvdA wil investeren in de proactieve aanpak bij schulden en de aanpak waarbij schulden worden kwijtgescholden zodat mensen met een schone lei kunnen beginnen, wordt uitgebreid. Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke taak. De PvdA wil dat kleine schulden bij de gemeente kwijtgescholden worden en dat andere organisaties en bedrijven aangesproken worden op hun incassobeleid. De terugbetalingstermijnen wil de PvdA beperken tot 3 jaar om mensen sneller perspectief te bieden. Jongeren met problematische schulden krijgen de kans om in ruil voor werk en scholing kwijtschelding te krijgen.
  • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.