Iedereen sport mee

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, voor de gezelligheid, om spelregels die je in het gewone leven nodig hebt, te leren.
 • Ieder die dat wil kan deelnemen aan sport. De PvdA vindt dat de drempel laag moet zijn, ook voor kinderen van niet-draagkrachtige ouders. Een grote variatie in sportaanbod is belangrijk. De PvdA wil voorrang geven aan het faciliteren van breedtesport.
 • Actieve sportbeoefening moet mogelijk zijn voor mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk, psychisch). We vinden dat Houten zich moet aanbieden als gastheer voor de G-sport Olympiade. Sportverenigingen die actief werk maken van diversiteit en integratie, willen we extra ondersteunen.
 • De PvdA vindt dat er voldoende ruimte voor sport, zowel wat betreft binnen- en buitenaccommodaties moet zijn als voor het sporten en bewegen in de openbare ruimte. Zwembad De Wetering is een belangrijke algemene basisvoorziening voor jong en oud in Houten en die als zodanig behouden moet blijven.
 • De PvdA vindt dat er meer aandacht nodig is voor de vrije sportbeoefening, ook in de wijken. We willen herkenbare en gemarkeerde routes voor hardlopen en wielrennen om deze activiteiten aantrekkelijker en veiliger te maken. We zijn voor de aanleg van nieuwe skateparken, zoals bij Castellum en de Slag. Skaten is enorm populair onder jongeren en is een ‘natuurlijke’, niet competitieve ontmoetingsplek.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, grote betrokkenheid en gemeenschapszin. Maar we staan voor grote uitdagingen. Al jaren worden er te weinig betaalbare (huur)woningen gebouwd in Houten. Jongeren, ouderen en starters vissen achter het net. Dat wil de PvdA veranderen. Daar zet ik

  Meer over Anneke Dubbink