Bereikbare zorg

Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. De menselijke maat is daarbij belangrijk. We denken vanuit de bedoeling van de zorg en wat iemand nodig heeft. We willen een sterke sociale basis voor iedereen.
 • De PvdA vindt het belangrijk dat inwoners ruimte voelen om zorg te vragen als het nodig is. Als de middelen en mogelijkheden schaars zijn dan kiezen we voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn. De PvdA wil de toegang tot zorg zo eenvoudig en dichtbij mogelijk maken. Het sociaal team, het gebiedsteam en de informele hulp (naasten) zijn belangrijke partners van/voor de gemeente die we moeten koesteren.
 • De goede traditie in Houten met kleinschalig beschermde woonvormen als Thomashuis, het Timonhuis, Leestaete, Fokuswoningen, de Axelhof, of het leer- en logeerhuis bij Lunet aan de Snel moeten we voortzetten. Er moeten meer waarborgen komen voor de opvang van verwarde personen. Daar hoort ook ondersteuning bij voor de begeleiders van GGZ-cliënten en buurtgenoten van GGZ-cliënten.
 • De PvdA vindt dat lichte hulpverlening, zoals opvoedingsvragen, hulp bij het invullen van formulieren of de aanpak van lichte vormen van dyslexie, niet thuis hoort in zorgaanbiedersland. In plaats daarvan zorgen we voor plekken waar mensen laagdrempelig heen kunnen: bij de bibliotheek en het welzijnswerk.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Jocko Rensen

  Jocko Rensen

  Ons thuis is Houten Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar over het algemeen vind ik het heel fijn om in Houten te wonen. Samen met mijn vrouw woon ik in Houten-Noord, in het huis waar onze kinderen zijn opgegroeid en de wereld zijn gaan ontdekken. Hoe rooskleurig dat ook lijkt, de toekomst vraagt

  Meer over Jocko Rensen