Thuis in de wijk

Wonen in een veilige, afwisselende, leuke wijk. Veel meer hebben we eigenlijk niet nodig om ons thuis te voelen. Dat vinden we bij de PvdA belangrijk.
  • Gezonde, bruisende en veilige wijken. Bewonersinitiatieven zorgen voor samenhang in de wijk, daarom willen we meer geld en ondersteuning voor de bewonersinitiatieven en bewonersorganisaties. Daar worden we allemaal vrolijker van.
  • We zijn bijzonder trots op de welzijnsorganisatie VanHouten&Co. Investeren in welzijnswerkers en -vrijwilligers die de oren en ogen in de wijk zijn, opbouwwerkers die ‘erop af’ gaan, proactief contact leggen, mensen aanspreken. Zodat mensen weer vertrouwen krijgen in elkaar, een steuntje in de rug ervaren.
  • Geschikte buitenruimte. In een wijk waar veel kinderen wonen moeten auto’s niet hard door de wijk crossen, in een wijk waar veel ouderen wonen moet je wel met je rollator naar buiten kunnen. Wij willen dat de buitenruimte goed gebruikt kan worden door mensen die er in wonen.
  • Uitnodigende openbare ruimte. Wij willen investeren in de openbare ruimte zodat je je uitgenodigd voelt om gezond gedrag te vertonen. We investeren in onze fiets- en wandelpaden en onze parken.

 

Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

Jocko Rensen

Jocko Rensen

Ons thuis is Houten Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar over het algemeen vind ik het heel fijn om in Houten te wonen. Samen met mijn vrouw woon ik in Houten-Noord, in het huis waar onze kinderen zijn opgegroeid en de wereld zijn gaan ontdekken. Hoe rooskleurig dat ook lijkt, de toekomst vraagt

Meer over Jocko Rensen

Waar ben je naar op zoek?