Voetgangers en fietsers voorop

Houten heeft een naam hoog te houden als fietsstad. We willen dat Houten zich blijft onderscheiden als fietsstad: milieubewust, duurzaam en gezond.
 • Ook al is Houten in 2020 fietsstad van Nederland, toch zit Houten qua fietsgebruik verrassend genoeg in de middenmoot van de Nederlandse gemeenten ondanks alle voorzieningen die we hier hebben. De PvdA ondersteunt het plan van de Fietsersbond om met een gerichte benadering van doelgroepen, zoals jongeren, gezinnen, ouderen, werkenden (woon-werkverkeer) de fietscultuur te stimuleren.
 • Voor de PvdA vindt goede doorstroming van het fietsverkeer essentieel. Nieuwe fietsdoorstroomassen en goede regionale verbindingen, zoals aangegeven door de Fietsersbond, kunnen op onze steun rekenen.
 • De fietsenstallingen blijven gratis. Wij zijn voorstander van het aanleggen van meer oplaadpunten voor fietsen en scooters. Er moet voldoende fietsparkeergelegenheid zijn in de centra en bij de fietstransferia voor verschillende soorten fietsen.
 • De PvdA wil de kwaliteit van voetpaden in Houten die niet optimaal zijn, verbeteren (te smalle, niet goed verlichte voetpaden), ten behoeve van de veiligheid en aantrekkelijkheid. Ook willen we, net als voor de fiets, een integraal voetpaden-netwerk.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, grote betrokkenheid en gemeenschapszin. Maar we staan voor grote uitdagingen. Al jaren worden er te weinig betaalbare (huur)woningen gebouwd in Houten. Jongeren, ouderen en starters vissen achter het net. Dat wil de PvdA veranderen. Daar zet ik

  Meer over Anneke Dubbink