Schitterend buitengebied

We hebben een schitterend buitengebied met een enorme variƫteit aan landschap en natuur. De PvdA staat voor een leefbaar buitengebied met aandacht voor voedselveiligheid, volksgezondheid, milieu en de kwaliteit van ons landschap.
 • De PvdA is voor een natuur-inclusieve landbouw in onze gemeente en steunt boeren die de biodiversiteit en natuur willen versterken actief, bijvoorbeeld door middel van vergunningverlening.
 • De PvdA beschouwt de intensieve veehouderij als een vorm van industrie en behandelen vergunningaanvragen op die manier. Dat betekent onder andere een strikte scheiding tussen de intensieve veehouderij en woningen.
 • De PvdA wil dat boeren die willen stoppen/het duurzamer willen doen, actief benaderd worden en de helpende hand wordt geboden bij zowel de verduurzaming of sloop van leegstaande stallen als herbestemming, zoals het realiseren van een bed & breakfast, caravanstalling, zorgboerderij of kinderopvang.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Samen maken we Houten nog mooier Vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de PvdA in Houten. Ik woon meer dan 25 jaar met veel plezier in De Slagen. Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, betrokkenheid en gemeenschapszin. Ik heb kansen gekregen

  Meer over Anneke Dubbink