Duurzaam en bereikbaar Houten

Goede bereikbaarheid, per auto, openbaar vervoer, zorgt voor een hoge waardering van het woon- en leefklimaat voor inwoners en is belangrijk voor bedrijvigheid en toerisme in Houten. Het stimuleren van openbaar vervoer, elektrische rijden en fietsen levert een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid. Houten is al goed bereikbaar. Die goede bereikbaarheid draagt bij aan een hoge waardering van het woon- en leefklimaat en is belangrijk voor behoud van bedrijvigheid en toerisme. We zetten vooral in op verkeersveiligheid en alternatieve lokale vormen van openbaar vervoer.
 • De PvdA ondersteunt initiatieven als ANWB AutoMaatje Houten en Stichting Vervoer Houten als de vervoersdiensten waarbij vrijwillige chauffeurs inwoners uit de gemeente Houten, die minder mobiel zijn en minderdraagkrachtig zijn, vervoeren. We willen in samenspraak met maatschappelijke partners een goed dekkend en betaalbaar vervoersnetwerk.
 • Voor mensen die dagelijks met de trein reizen, vooral voor inwoners uit het buitengebied, is goede parkeergelegenheid voor fietsen bij de stations belangrijk om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Er is ruimte voor de auto, maar de automobilist dient zich te realiseren dat hij, in wijken de gast is van de bewoners, de winkeliers, de fietsers en de voetgangers.
 • We zullen druk blijven zetten bij provincie en Rijk om de knelpunten bij aansluiting op de A12 op te lossen. Er ligt nu een ’halve-aansluiting’. Een complete aansluiting (naar west én oost) blijft het streven en tot die tijd zullen maatregelen genomen moeten worden voor het autoluw maken van het buitengebied om daarmee de verkeersveiligheid voor de inwoners van Bunnik te vergroten.
 • Experimenten met mobiliteitspunten waarin je een deelauto, -scooter of -fiets kan gebruiken, die in de kernen bij de bushalte staan, juichen we toe. Dit zijn nieuwe vormen van flexibel openbaar vervoer, waarbij we wel waken voor betaalbaarheid.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, grote betrokkenheid en gemeenschapszin. Maar we staan voor grote uitdagingen. Al jaren worden er te weinig betaalbare (huur)woningen gebouwd in Houten. Jongeren, ouderen en starters vissen achter het net. Dat wil de PvdA veranderen. Daar zet ik

  Meer over Anneke Dubbink