Bedrijvigheid

Houten is een economisch sterke gemeente met een hoogopgeleide beroepsbevolking Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is ook in Houten een banenmachine en innovatiemotor van de economie.
 • De PvdA wil ondernemerschap stimuleren door weinig regels en startende en kleine ondernemers te helpen en bedrijvigheid in Houten verwelkomen, onder voorwaarden zodat deze niet de leefbaarheid, veiligheid voor bewoners en arbeidsomstandigheden van werknemers aantast. Het liefst ziet we samenwerking met bedrijven duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • De PvdA wil investeren in een economisch klimaat in de regio waar iedereen van profiteert. Dit vraagt om een goede koppeling tussen economisch en sociaal beleid. Daarbij moet de gemeente met de regionale partners (vakbeweging, werkgevers, MKB, onderwijs en overheid) zorgen dat jongeren en werkzoekenden toegerust worden voor de arbeidsmarkt in de regio.
 • Graag meer levendigheid in onze winkelgebieden en behoud van diversiteit in soorten winkels en horeca. Dat kan door de regels te versoepelen en te experimenteren met vrije bestemming (‘vrije zones’). We willen dat er per winkelcentrum een plan gemaakt wordt om zo grip te krijgen op leegstand en de verscheidenheid aan winkels.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Samen maken we Houten nog mooier Vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de PvdA in Houten. Ik woon meer dan 25 jaar met veel plezier in De Slagen. Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, betrokkenheid en gemeenschapszin. Ik heb kansen gekregen

  Meer over Anneke Dubbink