Klimaatverandering

Door klimaatverandering zullen we in onze gemeente vaker te maken krijgen met hittegolven en hevige regenbuien. Om daar beter op voorbereid te zijn en Houten verder klimaat-adaptief maken.
  • De PvdA kiest voor vergroening van onze wijken en parkeerplaatsen en voor investeren in de aanleg van plantsoenen en bomen en het verlagen van de parkeernormen voor meer ruimte voor groen. De PvdA wil investeren in het versterken van de groene recreatie- en natuurgebieden, onze parken, de kinderboerderij, de volkstuinen en de biodiversiteit (groene verbindingen).
  • Naast energieneutraal wordt natuur-inclusief bouwen de norm bij alle nieuwbouwprojecten. De PvdA wil Houten steeds beter regenbestendig maken. Dit doen we bijvoorbeeld door de aanleg van waterdoorlatende bestrating, de afvoer van schoon hemelwater naar de bodem of het oppervlaktewater, het gebruik van regentonnen, sedum op daken, meer oppervlaktewater en meer groengebieden in Houten. In samenwerking met het waterschap en betrokken inwoners pakken we ook knelpunten in de waterkwaliteit aan.
  • De PvdA wil het deelgebruik van elektrische auto’s en/of e-scooters stimuleren. Daarbij is de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor alle inwoners belangrijk. We zijn voor een proactief laadpalenbeleid per wijk.
  • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.