Bijdragen aan kwaliteit van onderwijs

Kinderen en jongeren moeten allemaal veilig, gelukkig en gezond opgroeien. Het is belangrijk dat zij ervaren dat ze ertoe doen, gezien worden en dat ze erbij horen. Goed onderwijs dat hen in stelt staat hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken wie ze zijn of willen zijn.
 • De PvdA wil dat de lijntjes tussen de jeugdhulp, jeugdhulpverlening en de scholen kort zijn en we pleiten ervoor dat de jeugdhulp waar mogelijk intern op school georganiseerd wordt. We behouden het schoolmaatschappelijk werk op scholen.
 • Verouderde schoolgebouwen met slechte ventilatie worden vervangen. Voor de komende raadsperiode willen we dat in alle schoolgebouwen minimaal de ventilatie op orde is. Onze schoolgebouwen moeten aangepast zijn aan de eisen van deze tijd, dus zijn er naast klaslokalen (flexibele onderwijs-) ruimtes voor individuele begeleiding en schoolmaatschappelijk werk.
 • De school wordt ook buiten schooltijden een sociale ontmoetingsplaats. We brengen – als dat mogelijk is – in het primair onderwijs de buitenschoolse opvang en de voor- en vroegschoolse educatie, als ook culturele en sportactiviteiten onder in het schoolgebouw. In het voortgezet onderwijs wordt gekeken naar een uitbreiding van het buitenschoolse aanbod. Schoolpleinen zijn geschikt om te spelen en te ontdekken en nodigen uit tot bewegen. Daarom maken we schoolpleinen ook na schooltijd toegankelijk.
 • Op 1 augustus 2021 is de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs in zowel primair als voortgezet onderwijs in werking getreden en verplichtender geworden. De PvdA wil scholen stimuleren en ondersteunen in het (verder) uitwerken van hun visie daarop en met scholen daarover in gesprek gaan.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

 • Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, grote betrokkenheid en gemeenschapszin. Maar we staan voor grote uitdagingen. Al jaren worden er te weinig betaalbare (huur)woningen gebouwd in Houten. Jongeren, ouderen en starters vissen achter het net. Dat wil de PvdA veranderen. Daar zet ik

  Meer over Anneke Dubbink