Ruimte voor cultuur

Cultuur wordt steeds belangrijker voor het samen leven als één gemeenschap. Cultuur geeft betekenis en gaat niet alleen over leuke dingen voor de mensen, maar gaat over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.
 • De PvdA wil een bloeiend, aantrekkelijk en bruisend cultureel leven in Houten. Het theater, de bibliotheek, de muziekschool, de festivals en cultuureducatie op scholen zijn daar voor nodig. De PvdA wil de culturele sector een steuntje in de rug bieden, zowel financieel als organisatorisch.
 • Cultuur beleven vraagt concreet een plek waarbij allerlei maatschappelijke en culturele activiteiten samen komen die elkaar versterken. Daarom zijn we groot voorstander van het realiseren van een ‘kulturhus’ (Forum aan de Slinger) waar Houtenaren terecht kunnen voor kunst, cultuur, zorg, informatie, onderwijs, maar ook voor een kop koffie.
 • Cultuureducatie voor iedereen van 0-18 jaar vindt de PvdA van groot belang. Door cultuureducatie op basisscholen maken kinderen al vroeg kennis met muziek, dans en toneel. Door cultuureducatie op scholen voor voortgezet onderwijs groeien jongeren op met de ervaring dat cultuur een wezenlijk onderdeel vormt van wie zij zijn. Cultuureducatie moet een structureel onderdeel blijven van de brede vormende opdracht van het onderwijs.
 • De PvdA vindt dat historische erfgoed en monumenten vooral gebruikt, beleefd en ervaren moeten worden, zoals nu mogelijk is door de aankoop van Fort Honswijk. We zien het fort en andere monumenten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, als een geweldige kans om het Eiland van Schalkwijk als recreatiegebied verder te ontwikkelen, zeker nu het erkend is als werelderfgoed.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, grote betrokkenheid en gemeenschapszin. Maar we staan voor grote uitdagingen. Al jaren worden er te weinig betaalbare (huur)woningen gebouwd in Houten. Jongeren, ouderen en starters vissen achter het net. Dat wil de PvdA veranderen. Daar zet ik

  Meer over Anneke Dubbink