Opbrengsten van zon en wind naar inwoners

Houten moet een eerlijke bijdrage leveren aan de energieopwekking met duurzame bronnen. Voor de PvdA is de duurzaamheidsagenda zeker ook een sociale agenda! We zien een sleutelrol voor lokale energiecoöperaties om onze doelen te bereiken.
 • De PvdA wil actieve inwonersinitiatieven zoals De Hoeven Energie, Opgewekt Houten, Energierijk Houten en Coöperatie Duurzaam Eiland blijven stimuleren om meer actief samen te werken aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.
 • De PvdA streeft ernaar dat minimaal 50% van de duurzame energiebronnen in lokaal eigendom komt, bij voorkeur in coöperatief verband waarbij 50% van de winst van deze duurzame energiebronnen terugvloeit naar de lokale gemeenschap en ingezet kan worden om energie-armoede tegen te gaan. Bij subsidieverlening aan beginnende energiecoöperaties leggen we vast dat het rendement binnen de coöperatie blijft en geïnvesteerd wordt in nieuwe duurzame initiatieven.
 • De PvdA wil dat wanneer blijkt dat de plaatsing van het windmolenpark Goyerbrug niet houdbaar is, er een nieuwe locatie voor een windpark gevonden moet worden, bij voorkeur langs (spoor-, vaar-, snel-) wegen (zoals de A27) en niet in de natuur. Dit geldt overigens ook voor locaties van zonneparken.
 • De PvdA vindt dat er een continue dialoog moet komen met inwoners van Houten over de plaatsing van windmolen- en zonneparken en niet pas op het moment er concrete initiatieven zijn.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, grote betrokkenheid en gemeenschapszin. Maar we staan voor grote uitdagingen. Al jaren worden er te weinig betaalbare (huur)woningen gebouwd in Houten. Jongeren, ouderen en starters vissen achter het net. Dat wil de PvdA veranderen. Daar zet ik

  Meer over Anneke Dubbink