Betaalbaar wonen

Het is voor starters nagenoeg onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Of je nou een appartement of een huis met een tuintje zoekt, het wordt steeds lastiger. Wonen is een recht. Daarom moeten er tot 2040 tussen de 4000-5000 woningen gebouwd worden in Houten.
 • Er moeten woningen gebouwd worden voor jongeren, (door-) starters en senioren. Ook de middeninkomens zitten in de knel, ook de politieagent, de verpleegkundige en de leraar moeten ‎kunnen wonen in de plaats waar zij werken. Daarom moet de inkomensgrens voor ‎een sociale huurwoning worden verhoogd. bij nieuwbouw zetten we in op tenminste 30% sociale huur, 20% goedkope koop en 25% middelduur huurwoningen.
 • Er moet vaart gemaakt worden met het bouwen op de locatie Molenzoom, de Koppeling en in het centrum van Houten. De behoefte aan woningen is te groot om kansen die voor het grijpen liggen niet te benutten. Door duidelijke kaders vooraf borgen we de kwaliteit en het draagvlak voor de locaties.
 • De PvdA Houten kiest voor het uitbreiden van Houten aan de Oostzijde. Hier zijn de beste kansen om snel, kwalitatief hoogwaardig (ruimtelijk, landschappelijk en stedenbouwkundig), klimaatneutraal, groen en betaalbaar te bouwen. De PvdA wil dat starters, doorstromers en seniorenwoningen uit de gemeente voorrang krijgen bij toewijzing van huizen in Houten-Oost.
 • Er is een tekort aan alle typen woningen. Appartementen leveren een substantiële bijdrage aan het aantal woningen en type woning dat we nodig hebben. We moeten kritisch bepalen wat passende hoogte van de gebouwen is. De PvdA sluit bij voorkeur aan bij de bebouwing die we nu al kennen in Houten die van 5 – 7 woonlagen. Daarnaast gaan we ervanuit dat er óók behoefte is aan grondgebonden woningen.
 • Inbreidingslocaties tot 50 woningen zijn bij uitstek geschikt om met initiatieven van onderop te werken en gaan met voorrang naar initiatieven vanuit de inwoners.
 • Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

  Anneke Dubbink

  Anneke Dubbink

  Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, grote betrokkenheid en gemeenschapszin. Maar we staan voor grote uitdagingen. Al jaren worden er te weinig betaalbare (huur)woningen gebouwd in Houten. Jongeren, ouderen en starters vissen achter het net. Dat wil de PvdA veranderen. Daar zet ik

  Meer over Anneke Dubbink