Bouwen op z’n Houtens

Door Anneke Dubbink op 16 maart 2018

In de afgelopen weken, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft de PvdA een duidelijk geluid laten horen over ‘bouwen in Houten’: 5000 woningen erbij, bouwen buiten de rondweg en niet meer bang zijn voor hoogbouw. Niet alleen is het de enige weg om méér betaalbare woningen te realiseren. Ook is het noodzakelijk om de levendige gemeente te blijven, dat wil zeggen een gemeente mét voorzieningen, waar woningen zijn voor jong en oud en voor elke portemonnee. Het lijkt er op dat de PvdA met dit geluid steeds meer weerklank vindt. Dat is goed nieuws.
Dan komen vrijwel als vanzelf ook de vervolgvragen naar voren: Hoe dan? Waar dan? En ook de zorgen of we met zoveel nieuwe woningen erbij, het karakter en de eigenheid van Houten wel kunnen behouden? Want we zijn met elkaar heel trots op hoe we Houten nu is.

Erik van de Graaf

Erik van de Graaf

Een gesprek met Erik van de Graaf, directeur van de ontwikkelaar CZP levert mooie inzichten op. Erik heeft heel wat bouwprojecten in Houten gerealiseerd en hij woont zelf ook al jaren in Houten.
“Ik snap heel goed dat mensen spreken van het ‘DNA van Houten’, waarbij het heel belangrijk is om te definiëren wat dat DNA inhoudt; het gaat in mijn visie onder meer om een combinatie van een unieke fietsinfrastructuur, veel groen in en om Houten en wijkgericht bouwen, ” vertelt Erik, “Ik kom in veel steden en dorpen in Nederland en Houten is echt herkenbaar en onderscheidbaar van andere gemeenten.” Bij een nieuwe bouwopgave is het van belang om die herkenbaarheid te borgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat Houten niet vast gebouwd moet worden aan omliggende gemeenten. Dus wanneer je buiten de rondweg gaat bouwen, dan is één van de grootste valkuilen volgens Erik dat je een ‘soort legpuzzel met andere gemeenten’ gaat worden.

Houd daarom voldoende open landschap rondom Houten. “Nu is het zo dat je vanaf elke locatie in Houten met de fiets in 5 à 10 minuten in een groene landelijke omgeving zit. Dit ervaar ik als een groot voorrecht.”
En bij hoogbouw moet de insteek zijn dat je het hele gebied, bijvoorbeeld het centrum Het Rond of het gebied bij het theater, een kwaliteitsimpuls wil geven. Met de juiste ingrediënten, zoals mooie architectuur, afwisseling in woningen die aantrekkelijk zijn voor diverse bevolkingsgroepen en ruimte voor bedrijvigheid, kan het mooier worden dan het nu is. “Het is wel belangrijk dat het bestuur van Houten zich uitspreekt voor een dergelijke visie. Zonder die durf en visie is de kans groot dat de gemeente in allerlei compromissen vervalt en dan krijg je juist niet de kwaliteit die je beoogt,” vreest Erik.

“Als ontwikkelaar waardeer ik de sterke stedenbouwkundige structuur van Houten,” zegt Erik, “Die is niet zo maar tot stand gekomen, daar was in Houten altijd veel oog en aandacht voor. Behoud van het unieke karakter geldt volgens Erik ook voor Het Oude Dorp. “Dit unieke hart met zijn historische bebouwing en het prachtige Plein verdient het dat het wordt behouden en waar mogelijk wordt versterkt. Ook hier is de regie van de gemeente gewenst die vanuit een brede toekomstvisie hierop stuurt.”

“Natuurlijk wil je ook inwonersinitiatieven omarmen, maar blijf als gemeente bij grotere ontwikkelingen wel de regie voeren. Mijn stellige overtuiging is dat wanneer je een stevige bouwambitie hebt, je als gemeente zelf aan het stuur moet blijven om de stedenbouwkundige kwaliteit te waarborgen. Dan blijf je als gemeente, op de lange termijn, die aantrekkelijke gemeente waar het goed wonen is.”

Anneke Dubbink

Anneke Dubbink

‘De PvdA is van en voor positieve mensen. We lopen niet weg als het lastig wordt.’ Met overtuiging, vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de PvdA in Houten. Ik woon ruim twintig jaar met veel plezier in De Slagen, samen met man en zoon. Ik werk als zelfstandig organisatieadviseur. Sinds 2010 ben ik

Meer over Anneke Dubbink