Door Jocko Rensen op 3 maart 2017

1+1=3 Het Kant huis

Mei 2015 was ik op bezoek in Nieuwegein bij een locatie van stichting Boogh. Niet geheel toevallig, ik was eerder in gesprek geraakt met enkele Houtense inwoners die mij vertelden over hun ervaringen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Hun verhalen en omschrijving van de specifieke zorg situatie waar mensen met NAH en hun mantelzorgers in verkeren zorgde bij mij voor behoefte aan actie. Maar waar begin je dan? Na eerst op huisbezoek geweest te zijn geweest bij enkele inwoners, heb ik contact gezocht met stichting Boogh. Boogh is de specialist op het gebied van begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met hersenletsel. Nu bijna 2 jaar later mag ik samen met de directie van Zorgspectrum en stichting Boogh officieel de Houtense locatie openen, schuin tegenover het gemeentehuis. Het Kant huis is een feit.

Houtense inwoners
Want wat bleek tijdens mijn bezoek aan Boogh, meer dan 50 Houtense inwoners hebben de ondersteuning van specialistische zorg nodig en moesten tot voor kort naar voorzieningen in de regio. Ook werd duidelijk wat de belasting is van de mensen in de directe omgeving van deze mensen, de mantelzorgers. Denk alleen al aan het praktisch organiseren om van huis naar voorziening te komen. Als wethouder kan ik dan vervolgens wel iets anders willen maar hoe werkt dat dan?
Het was fijn om te merken dat mijn enthousiasme en inzet leidde tot beweging. Beweging vanuit dat wat er al was en gevoed door relatie netwerken en creativiteit.
Boogh zit in het samenwerkingsverband voor zorgorganisaties, de Carante groep (www.carantegroep.nl ). Daar hebben zij o.a. contact met Zorgspectrum, een zorgorganisatie die we in Houten al langere tijd kennen.

1+1=3
Boogh en Zorgspectrum vonden elkaar en zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Zorgspectrum biedt al revalidatie, zorg en behandeling aan o.a. in het Haltnahuis. Door samen te werken versterken Zorgspectrum en Boogh elkaar. Samenwerken levert nieuwe mogelijkheden op, zoals nu met de locatie Kant huis, een zo optimaal mogelijke ondersteuning van inwoners van Houten met een chronische beperking, niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke- of visuele beperking. Alle hulde voor deze partners die de dienstverlening voor onze inwoners verder helpen verbeteren. Ik ben er best trots op dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren.

Maar er is meer
Toch wil ik ook nog wat minder zichtbare partners noemen die een belangrijke rol in deze realisatie hebben gespeeld. De ruimte van het Kant huis kwam vrij doordat van Houten & co haar locatie ‘Markant’ verplaatste naar de ruimte boven de bibliotheek, ‘het huis van Houten’. Het gebouw waar het Kant huis en het Haltnahuis zich bevinden is een gebouw van onze volkshuisvester Viveste. Je ziet het niet aan de buitenkant maar om een voorziening als het Kant huis mogelijk te maken heb je ook betrouwbare en stevige partners nodig. Gelukkig hebben we die in Houten. Daar ben ik trots op.

Jocko (maart 2017)

Mijn vlog n.a.v. mijn bezoek in 2015 aan Boogh Nieuwegein
Artikel over de opening in het Houtensenieuws

Jocko Rensen

Jocko Rensen

Van 2014 tot 2018 was Jocko onze wethouder. Helaas maken wij geen onderdeel uit van het college in de gemeente Houten waardoor Jocko zijn werk niet kon voortzetten. Wel is hij opgevallen, hij is gevraagd als wethouder in de gemeente Montfoort. Op donderdagvond 31 mei 2018 is hij geïnstalleerd. Jocko woont in de gemeente Houten.

Meer over Jocko Rensen