Door Arnold Biesheuvel op 26 september 2016

Gespreksavond dementievriendelijke gemeente op 21 september

Op Wereld Alzheimerdag 21 september, hebben de PvdA Houten en het CDA Houten een gespreksavond over de dementievriendelijke gemeente georganiseerd. Het werd een mooie en informatieve avond. De centrale vraag was: wat is dat nu zo’n dementievriendelijke gemeente, wat doen we er al aan in Houten en wat zouden we nog moeten doen. De door zo’n 60 mensen goed bezochte avond ging over de vraag hoe we als Houtense samenleving rond ouderen met een dementie en hun mantelzorgers kunnen staan. Welke bijdrage kunnen we als samenleving, maar ook als gemeente, leveren om de zorg van en voor dementerenden te ondersteunen.
Op de gespreksavond is het thema ‘dementievriendelijke gemeente toegelicht door een aantal deskundigen:
Julie Meerveld, vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland), gaf aan dat het label dementievriendelijke gemeente door gemeenten zelf moet worden ingevuld. Daarbij gaat het om het bijeenbrengen van personen en groepen die zich al met dementie bezighouden, het verschaffen van informatie en het geven van ‘trainingen’ aan organisaties, verenigingen en bedrijven hoe om te gaan met dementerenden. Alzheimer Nederland heeft hiervoor allerlei handreikingen.
Margot Gerrits, case manager dementie, werkzaam bij Zorgspectrum had een boeiend betoog over hoe zij inde praktijk met (thuiswonende) dementerenden en hun mantelzorgers werkt. Ook gaf ze aan dat in Houten de samenwerking met andere partijen en ook de gemeente goed is geregeld.
Jocko Rensen (PvdA), wethouder Zorg van de gemeente Houten gaf een overzicht van wat er in Houten al gerealiseerd is en wat nog zou moeten. Allereerst wil hij de gemeentelijke organisatie dementievriendelijk maken. Daarna is het tijd in overleg te gaan met bijvoorbeeld supermarkten en sportverenigingen, zodat zij dementie herkennen en daar gepast op kunnen reageren.
Ria de Korte, kandidaat van het CDA voor de Tweede kamer verkiezingen, tenslotte, betoogde dat de manier waarop dementerenden thuis kunnen blijven wonen, vooral een lokale opdracht is en dat het nationale niveau dat moet ondersteunen. Ook constateerde zij dat Houten al een flink eind op weg is om een dementievriendelijke gemeente genoemd te mogen worden.
IMG_3123
De toelichtingen en het gesprek werden afgewisseld met sketches uit de dagelijkse praktijk, waarin getoond werd hoe je niet en hoe je wel goed met ouderen met dementie kunt omgaan. Josee Goes en Karin Schokker speelden scenes en vroegen wat er in de communicatie verkeerd ging en spoorden de aanwezigen aan om aan te geven hoe het beter zou kunnen. Daar werd volop gebruik van gemaakt. De scenes waren voor de aanwezigen die bekend zijn met dementerenden in hun omgeving, zeer herkenbaar. En voor anderen heel leerzaam.
Kortom, het was een mooie avond, waarbij iedereen, tevreden en wijzer geworden, huiswaarts is gegaan.

Willy Boersma (CDA),
Arnold Biesheuvel (PvdA)

Arnold Biesheuvel

Arnold Biesheuvel

‘De afgelopen 4 jaar heeft de PvdA vaak het verschil gemaakt in Houten.’ Sinds 1984 woon ik in Houten. Als actief lid van de PvdA heb ik jaren mee kunnen werken aan wat Houten nu is. Het is het een voorrecht om hier te mogen wonen. Wanneer je huisvesting niet meer past, heb je recht

Meer over Arnold Biesheuvel