Door op 5 juli 2012

THEATER

Columnist Laser Lezer gaf de rubriek Zijlijn (Groentje 6 juni jl.) een opvallende kop: Het ‘Griekenland’ van Houten. Het verraste me bijna dat het stukje over het Theater aan de Slinger gaat en dat het partijen in de gemeenteraad een doorn in het oog is dat het theater niet zou kunnen bezuinigen. Ik moest een paar keer lezen om de relatie met Griekenland te begrijpen.

Terecht schrijft Laser Lezer dat het theater ‘De kers op de taart van de uitbreiding van Houten’ is. Ik heb van nabij meegemaakt hoe moeizaam het theater tot stand is gekomen, maar dan staat er toch maar iets waar Houten trots op kan zijn. Dat het theater voorlopig niet op eigen benen zou kunnen staan, was van meet af aan dui­de­lijk. Dus ook dat er jaarlijks geld bij moet in de vorm van gemeentesubsidie, de dekking van het exploitatietekort.

Nu menen de VVD en de SGP, partijen die zich eerder verzetten tegen een verho­ging van de OZB om de gemeentebegroting sluitend te maken, kennelijk wel dat iedereen zijn deel in de bezuinigingen moet nemen, en dan dus ook het theater. (Het doel lijkt mij overigens niet om iedereen te laten bezuinigen, maar om die begro­ting sluitend te krijgen.) De indruk wordt gewekt dat het niet eerlijk zou zijn als een subsidieontvanger niet gekort zou worden. Daarmee wordt eraan voorbij­gegaan dat het theater niet zomaar een of andere vereniging is, maar een stich­ting waaraan de gemeente verplichtingen heeft. Inderdaad: de keuzes uit het verle­den, zoals Laser Lezer al opmerkte. Ik geloof dat daar dan ook de enige overeen­komst met Griekenland ligt: de keuze destijds om dat land bij de eurozone te willen.

Het is een beetje mallotig te veronderstellen dat er voor het theater geen goede oplossing zou zijn. Laser Lezer geeft het zelf al aan: zowel open houden als sluiten van het theater kosten de gemeente geld. Hou het dan maar open, dan hebben we nog iets moois voor het geld. Waar bovendien veel mensen plezier aan beleven, inclusief de vele vrijwilligers die helpen het theater draaiend te houden!

Tenslotte stelt Laser Lezer dat bodemloze putten niet erg geliefd zijn. Klopt. Bodemloze putten worden in dit verband ook wel openeindregelingen genoemd. Zoekend naar de bedragen die met het theater gemoeid zijn, vond ik op de website van de gemeente in de Begroting 2012 niet wat ik zocht (die bedragen zitten in de 2,4 miljoen voor Kunst en cultuur), maar wel bijvoorbeeld de post ‘Leerlingen­vervoer’. Dat is zo’n regeling, voor leerlingen in het bijzonder speciaal onderwijs. Daar kun je dan ook wel over piepen, want Den Haag verplicht Houten voor elk kind dat niet in de gemeente of de naaste omgeving naar school kan (zulks ter beoor­deling van de ouders), het vervoer naar een passende school te betalen, al is het naar Delfzijl! Gaat bijna driekwart miljoen naar toe!

Nee, om terug te keren naar de gemeenteraad, ik denk dat het de genoemde partijen niet eens om de bezuiniging gaat, maar om het principe dat er geen uitzondering gemaakt mag worden op hun zelfbedachte regel.

[juni 2012]