Door Arnold Biesheuvel op 21 juni 2017

Provincie: betaal!

Op initiatief van de PvdA-fractie heeft de Houtense gemeenteraad de provincie gemaand tot het betalen van geld dat Houten toekomt. Het gaat om een overschot op de uitgaven van de zogenoemde Limesbaan (aansluiting Houten-oost op A12). Dat overschot loopt in de miljoenen en € 1,2 miljoen daarvan, die aan Houten toebehoort, houdt de provincie nog achter.
Hoewel je zou denken dat bij veel projecten van de overheid overschrijdingen zijn, vallen de kosten ook wel eens mee. Dat was het geval bij de aanleg van de aansluiting op de A12, de Limesbaan, begin vorig jaar. Dat was een project van het Bestuur Regio Utrecht (BRU), waarin 9 Utrechtse gemeenten samenwerkten onder meer voor het realiseren van deze aansluiting. Op 1 januari 2016 is de BRU opgeheven en zijn de taken voor dergelijke (infrastructuur) projecten overgegaan naar de provincie Utrecht.
Bij de opheffing van de BRU zijn er uiteraard afspraken gemaakt over het gebleken overschot van middelen bij de aanleg van de Limesbaan. De gemeente Houten is er daarbij vanuit gegaan dat de rechten en dus ook de plichten van de BRU naar de provincie zijn overgegaan en de provincie dus de gemaakte afspraken moet nakomen. En dat doet de provincie dus nog steeds niet. Ondanks uitvoerig overleg door het college is er nog geen cent overgemaakt.
Als raad (behalve ITH) hebben we in niet mis te verstane woorden richting de provincie ons uitgesproken nu eens met dat geld over de brug te komen. Dat geeft het college en de wethouder extra steun in de rug in de verdere onderhandelingen met de provincie.
Houten wil zijn geld!

Arnold Biesheuvel

Arnold Biesheuvel

‘De afgelopen 4 jaar heeft de PvdA vaak het verschil gemaakt in Houten.’ Sinds 1984 woon ik in Houten. Als actief lid van de PvdA heb ik jaren mee kunnen werken aan wat Houten nu is. Het is het een voorrecht om hier te mogen wonen. Wanneer je huisvesting niet meer past, heb je recht

Meer over Arnold Biesheuvel