Door op 18 september 2004

BANG

“Donner: Bestrijding terreur schiet te kort”, kopte De Volkskrant.

Mijn primaire reactie was: “En jullie zullen eraan werken tot hier de politiestaat heerst.”

Ik vrees dat ik er niet eens ver naast zit, want, zegt Donner: “Wat nog niet werkt is: hoe integreer je de informatiestromen van de betrokken diensten tot een gemeenschappelijk veiligheidsbeeld?”

Het woord alleen al: veiligheidsbeeld! Orwelliaans: het hoeft niet veilig te zijn, als de mensen maar gelóven dat het veilig is. Geheime dienst, recherche, marechaussee (die noteert toch al alles voor de broeders in Amerika), al hun informatie meng je tot voorpaginanieuws over verijdelde pogingen tot terroristische aanslagen en gearresteerde verdachten.

Tegelijkertijd vraag je de politie om goed zichtbaar voor het publiek een zootje bruinen te fouilleren en in te rekenen (kan niet mis gaan, ze hebben toch altijd wat op hun kerfstok) en zie: wat is Nederland toch veilig!

Vertrouw Donner maar op z’n onschuldige ogen en het komt nog eens zo ver.

In Houten stelt burgemeester Lamers dezer dagen de raad voor om in de Algemene Plaatselijke Verordening een artikel op te nemen dat preventief fouilleren legitimeert. Argument: de nabije stad Utrecht heeft het al in de APV staan en we moeten één lijn trekken, want dat werkt makkelijker voor de politie. Komt nu nog een argument bij: het kabinet kwam zojuist met wetsvoorstellen over preventief fouilleren en in een vroeg stadium afluisteren van verdachten.

O zeker, de burgemeester zal desgevraagd betogen dat het niets te maken heeft met de dagelijkse praktijk in Houten. Het is maar voor het geval dat zich ooit een verdachte in het vredige Houten waagt. Dan moet die toch door de politie aangehouden kunnen worden? We moeten toch potverdorie de rechtsstaat kunnen verdedigen? Een bommelding hadden we al!

Ja, ja, en intussen voorzien we de wet die ons moet beschermen, van allerlei clausules waardoor de rechtsstaat niet meer voor iedereen in gelijke mate geldig is. Als al die aanpassingen eenmaal door onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigingen zijn goedgekeurd, dan zullen we overgeleverd zijn aan de mensen die menen dat je niets te vrezen hebt als je niets op je kerfstok hebt. Je zult alleen wel zelf moeten bewijzen dat je zo’n nette, oppassende burger bent…

Nog even en we zullen écht bang moeten zijn, niet voor terroristen, maar voor mensen in je dagelijkse omgeving die wat tegen je hebben.

Veel geluk, medeburgers met een mediterraan of Arabisch uiterlijk.