Door op 4 november 2006

ALLOCHTOON

Tivoli zat weer vol, toen Wouter Bos er op 9 november kwam vertellen waar hij zich zorgen over maakt. Vanuit het hoofdthema “Kinderen eerst” kwam het op onderwijs en daarvan vooral het vmbo. Daar hebben we in Houten een open zenuw voor, sinds Den Haag zijn handen in onschuld wast en blijft roepen dat “de regio” moet beslissen of Houten ooit een breed vmbo krijgt. Maar dit terzijde.

Het belang van het leren van een vak is overduidelijk. Het werd nog maar weer eens benadrukt: meer dan zestig procent van de leerlingen in het voortgezet onder­wijs bezoekt het vmbo. De broodnodige stageplekken zijn schaars, vooral voor kinderen die niet De Vries of De Wit heten. Met de verkeerde achternaam moet je dubbel je best doen om iets te bereiken.

Wouter Bos gebruikte in zijn betoog de term allochtoon met tegenzin, liet hij mer­ken. Ik begrijp dat: doordat je het nog steeds moet hebben over de onmiskenbare, maar moeilijk bewijsbare discriminatie word je bijna gedwongen zo’n term te gebrui­ken. Anders moet je steeds weer omslachtig zeggen dat het gaat over kinde­ren van immigranten. Juist in het onderwijs hebben we voornamelijk kinderen die in ons land geboren zijn. Zouden we eindelijk van het woord allochtoon af kunnen, maar als discriminatie doorgaat…

Diezelfde week hoorde ik minister Kamp nog uitleggen dat de rotzooi op straat waar wij ons altijd zo aan ergeren, niet verwonderlijk is, want er komen zoveel nieuwe inwoners bij uit landen waar het een nog grotere bende op straat is. Hij bedoelde echt niet de immigranten de schuld te geven, zoals hij zich haastte te zeggen, maar het was wel weer even gezegd. Zonder dat het woord allochtoon gevallen was, dus zelfs voor foute suggesties heb je dat woord niet nodig!

Eerder pikte ik uit het nieuws op dat ook De Baak, het opleidingscentrum van werkgeversorganisatie VNO-NCW (die van de stageplaatsen!) van het woord allochtoon af wil. “De Baak is niet de eerste die een poging doet om de term alloch­toon te wissen. Vorig jaar drongen enkele fracties in de Tweede Kamer er bij het kabinet op aan om het begrip te schrappen, omdat het een negatieve betekenis zou hebben. Het kabinet liet echter weten het woord te blijven gebruiken.”

Ach ja, je hebt zo je normen en waarden en dan ga je ijzerenheinig door.

Doe op 22 november wat aan die halsstarrigheid! Hoeven we niet weer naar het Museumplein.

 

[november 2006]