Door Anneke Dubbink op 7 april 2015

Strijd voor behoud van beschut werken

De gemeenten hebben geld gekregen om voor mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, beschutte werkplekken te organiseren. Dit geldt ook voor de gemeente Houten die de uitvoering hiervan heeft belegd bij de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom).
PvdA Houten maakt zich samen met de andere PvdA fracties in de regio ernstig zorgen hoe dat er nu voor deze groep mogelijk uit gaat zien. Het lijkt er op dat het de kant op gaat van ‘arbeidsmatige dagbesteding’. En dat is niet hoe PvdA staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat bedoeld heeft toen zij middelen beschikbaar stelde om 30.000 beschutte werkplekken te creëren op de arbeidsmarkt. Als dit door gemeenten genegeerd wordt is dat in strijd met het regeerakkoord en het sociaal akkoord. Klijnsma is van mening dat mensen door middel van beschut werk onder een cao moeten kunnen werken, waardoor zij salaris en pensioen krijgen. Als gemeenten hun beleid voor beschut werk niet in een verordening “met alles erop en eraan” vastleggen, zal Klijnsma daar “zeker een telefoontje aan wagen”. Op Kamervragen heeft zij destijds bevestigd dat gemeenten verplicht zijn beschut werk aan te bieden.
Bovendien heeft onderzoek in 2014 al uitgewezen dat een volwaardig beschutte werkplek tegen minimumloon € 5.000 goedkoper is dan een voorziening met dagbesteding. Maar het allerbelangrijkste is dat ook voor mensen met een beperking moet werk lonen.
Samen met de andere PvdA fracties pleit PvdAHouten ook om werk te maken van de extra middelen voor het Regionale Werkbedrijf. Er moeten snel afspraken komen tussen werknemers, werkgevers en gemeenten om de garantiebanen in onze regio op korte termijn van de grond te krijgen. De regio Utrecht heeft € 1 miljoen extra van het Rijk gekregen voor het Regionale Werkbedrijf.
Op dit moment ligt de ambitie van de PvdA niet op één lijn met de insteek van de WIL, die beschut werken niet meer vindt passen in de Participatiewet. Iets waar we het volstrekt niet mee eens zijn. Natuurlijk, de ‘oude sociale werkplaatsen’ verdwijnen, maar ook voor mensen met een beperking moeten uitzicht hebben op ‘normaal’ betaald werk op de ‘gewone’ arbeidsmarkt. Dat vraagt om creatieve oplossingen die recht doen aan de huidige arbeidsmarkt, mogelijke verdringingseffecten en maatwerk voor wie dat nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving.
De komende maanden wordt het beleid over beschut werken verder uitgewerkt. De PvdA Houten heeft op initiatief van D66 samen met VVD, CU en HA! het college opgeroepen beschut werken en arbeidsmatige dagbesteding zodanig uit te werken dat recht wordt gedaan aan een inclusieve samenleving. Die oproep is unaniem gesteund in de raad. Dat is een eerste stap, maar zeker niet genoeg. De moties van Groen Links, gesteund door de PvdA Houten om beschutte werkplekken te creëren waar mensen een echte baan hebben en salaris verdienen, hebben het niet gehaald. Dat betekent dat onze zorgen ook nog steeds groot zijn.

Anneke Dubbink

Anneke Dubbink

‘De PvdA is van en voor positieve mensen. We lopen niet weg als het lastig wordt.’ Met overtuiging, vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de PvdA in Houten. Ik woon ruim twintig jaar met veel plezier in De Slagen, samen met man en zoon. Ik werk als zelfstandig organisatieadviseur. Sinds 2010 ben ik

Meer over Anneke Dubbink