Door Arnold Biesheuvel op 17 maart 2014

Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) bezoekt Houten

Op 17 maart heeft staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA) Medisch Centrum Dorp in Houten bezocht. De PvdA Houten heeft  Martin van Rijn uitgenodigd voor een werkbezoek. Doel is om de staatssecretaris kennis te laten maken met de manier waarop er in Houten wordt samengewerkt tussen gezondheidszorg en welzijnswerk.

In Medisch Centrum Dorp werken huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, psycholoog, diëtist en thuiszorg samen om iedereen een compleet zorgpakket aan te bieden. Sinds enige tijd wordt daarbij ook samengewerkt in het project ‘WELzijn voor elkaar’ met van Houten&co om de link tussen zorg en welzijn te versterken . Want gezondheidsproblemen gaan vaak samen met andere problemen. Iemand die aan het bed is gebonden kan veel profijt hebben van de inzet van vrijwilligers, als is het maar tijdelijk. En soms kan het welzijnswerk een manier bieden om gezondheidsproblemen te voorkomen. Bijvoorbeeld door ouderen die dreigen te vereenzamen weer te activeren.

In het gesprek met de staatssecretaris is dit Houtense model (klik hier voor meer info) uiteengezet. Martin van Rijn heeft uitgebreid doorgevraagd over de problemen en de kansen die dit model biedt. Bijzonder geïnteresseerd was hij naar wat er aan Haagse regels in de weg staan. Een van de problemen is natuurlijk het geld. Nog niet alle verzekeraars weten raad met de Houtense aanpak en dus is het lastig om zorg in een andere vorm aan te bieden.

Arnold Biesheuvel wilde vooral weten wat de gemeente kan doen om deze samenwerking tussen zorg en welzijn te stimuleren. Marktwerking in de zorg werd daar genoemd. Als er alleen op prijs geconcurreerd wordt is het lastig om tot een duurzame samenwerking in de zorgketen gericht op kwaliteitsverbetering te komen.

Martin van Rijn was zeer onder de indruk van de manier waarop er in Houten wordt samengewerkt. Hij noemde deze samenwerking tussen zorg en welzijn een uniek en interessant voorbeeld voor zorg van de toekomst.

Arnold Biesheuvel pakt deze handschoen op. “De PvdA wil deze samenwerking blijven stimuleren en in de komende vier jaar verder uitbouwen.”

Arnold Biesheuvel heet Martin van Rijn welkom bij het Medisch Centrum Dorp

Arnold Biesheuvel heet Martin van Rijn welkom bij Medisch Centrum Dorp

Martin van Rijn bezoekt de apotheek

Martin van Rijn bezoekt de apotheek

Huisartsen De Goede en van Assems leiden Martin van Rijn rond

Huisartsen De Goede en van Assems leiden Martin van Rijn rond

Arnold Biesheuvel

Arnold Biesheuvel

‘De afgelopen 4 jaar heeft de PvdA vaak het verschil gemaakt in Houten.’ Sinds 1984 woon ik in Houten. Als actief lid van de PvdA heb ik jaren mee kunnen werken aan wat Houten nu is. Het is het een voorrecht om hier te mogen wonen. Wanneer je huisvesting niet meer past, heb je recht

Meer over Arnold Biesheuvel