Door Anneke Dubbink op 6 december 2016

Armoede, wat doe je er aan?!

Op 30 november was er een druk bezocht politiek café in het Huis van de Stad dat is georganiseerd door PvdA, CU, CDA en GL. Onder leiding van Arthur Vierboom en Martin Monkel zijn meer dan 50 inwoners uit Houten met elkaar in gesprek geweest over een onderwerp dat er ook toe doet: armoedebestrijding. Bekijk hier een kort Youtube filmpje over armoede. Armoede bestaat, ook in Houten. Er zijn in Houten 1570 huishoudens met een inkomen op net boven of op bijstandsniveau. Meer dan 600 van deze huishoudens in Houten zit daar nog onder. Dat betekent een inkomen minder dan € 1900,- per maand voor een gezin met 2 kinderen. Het betekent ook dat in elke schoolklas in Houten minstens 2 kinderen zitten voor wie meedoen met sport en schoolreisjes niet vanzelfsprekend is.
Houten kent in verhouding veel mensen die aan het begin van de economische crisis hun inkomen sterk zagen dalen, omdat ze hun baan kwijtraakten of als zzp-er minder opdrachten kregen. Armoede komt vaak voor in gezinnen met weinig inkomen. Maar het kan dus ook mensen met een hoger inkomen treffen, als ze hun baan kwijtraken, gaan scheiden of schulden hebben. Het gevolg is in alle gevallen gelijk: sociale isolatie.
Alleen maar hopen dat armoede vanzelf verdwijnt is geen optie. De centrale vraag op de avond was dan ook: wat doen we er aan? Twee inleiders hielden een vlammend betoog wat Houten zou kunnen doen. Jacqueline Beekman, projectleider Armoede en Schulden Nederland, deed een oproep om het roer om te gooien. “Als je iemand helpt om weer een baan te vinden, let er dan op dat het een baan is waarmee iemand zichzelf en zijn gezin kan onderhouden”, stelt Jacqueline. “We moeten ons richten op zelfvoorzienend zijn, dat stelt mensen in staat weer keuzes voor de lange termijn te maken.” Ze ziet met lede ogen aan de nadruk bij de overheid ligt op het verwerven van een baan en men niet kijkt of het voldoende inkomen oplevert. Volgens Jacqueline creëren we daarmee een klasse van werkende armen! Minstens zo belangrijk vindt zij dat we armoede niet alleen langs de inkomenskant benaderen. “Stress over je financiën kan zo overheersend zijn dat het van invloed is op je hele leven, je relatie, je werk, je welzijn, waardoor je niet meer functioneert.” Het effect van stress is in haar ogen veel te lang onderschat. Er is een andere, geïntegreerde visie en bewustwording nodig.
Ria Frowijn presenteerde de doelen en werkwijze van Stichting Leergeld. Deze Stichting is sinds september van dit jaar actief in Houten. Haar missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen die net niet voldoende inkomen hebben. De stichting heeft veel mogelijkheden om gezinnen te ondersteunen, bijvoorbeeld kindpakketten om een verjaardag te kunnen vieren, om ononderbroken te kunnen leren of uitgerust te kunnen sporten. De vraag is vooral hoe je de gezinnen die hulp nodig hebben bereikt, niet iedereen stelt zich benaderbaar op.
Met die vragen en aansporingen zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan, hebben ideeën en prioriteiten aangegeven en voorgelegd aan de wethouders Jocko Rensen en Kees van Dalen. De oproep aan hen was om nu echt werk te maken van een geïntegreerd beleid voor armoedebestrijding en ruimte te bieden aan alle initiatieven die verborgen armoede zichtbaar en bespreekbaar maken. De speerpunten van de avond worden door de partijen die de avond hebben georganiseerd, uitgewerkt tot een manifest en aangeboden aan het college. Iedereen die hier interesse voor heeft, kan dit manifest natuurlijk ontvangen en mee gaan doen om de armoede de wereld uit te helpen.

Anneke Dubbink

Anneke Dubbink

‘De PvdA is van en voor positieve mensen. We lopen niet weg als het lastig wordt.’ Met overtuiging, vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de PvdA in Houten. Ik woon ruim twintig jaar met veel plezier in De Slagen, samen met man en zoon. Ik werk als zelfstandig organisatieadviseur. Sinds 2010 ben ik

Meer over Anneke Dubbink