PvdA Houten

PvdA

De PvdA is een partij van idealen. Individuele vrijheid, maar ook respect en aandacht voor elkaar. Eigen verantwoordelijkheid, maar ook gelijke kansen en de zekerheid van een fatsoenlijk bestaan. Economische groei en ruimte voor materiele welvaart, maar ook aandacht voor sociale, culturele en ecologische waarden.

Wij werken aan die idealen via democratisch openbaar bestuur, ook in de gemeente Houten. Internationaal, landelijk of lokaal: onze idealen blijven dezelfde. Vanuit die idealen benadert de PvdA in Houten vraagstukken die in onze gemeente spelen. We hebben zorg voor een aantrekkelijke en veilige leefomgeving, we hebben aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen en we bieden ruimte voor economie en bereikbaarheid, met een goede bescherming van het milieu.

 

Afdeling

De afdeling Houten van de PvdA probeert in Houten de hierboven genoemde doelstellingen in de praktijk vorm te geven. We discussiëren, ondersteunen de wethouder en de raadsfractie, onderzoeken thema’s, en vertegenwoordigen een groot deel van de Houtense samenleving in het Gemeentebestuur.

De afdeling bestaat uit ruim 160 leden, waarvan er velen actief zijn in het bestuur, in het gemeenteraadswerk, in discussies, in hand-en-spandiensten en in allerlei andere klussen die gedaan moeten worden. Daarnaast kent de afdeling bijna 60 belangstellenden die zich aangemeld hebben om van het reilen en zeilen van de afdeling op de hoogte gehouden te worden. Deze belangstellenden ontvangen dezelfde informatie als de betalende leden. Ze zijn net zo welkom op de ledenvergaderingen, maar hebben geen stemrecht als het aankomt op het nemen van besluiten door de ledenvergadering.

PvdA Houten: een vereniging

Zoals elke afdeling is de PvdA in Houten een vereniging. Dat betekent dat de vergadering van de verzamelde leden het hoogste orgaan is. De ledenvergadering stelt belangrijke stukken vast, zoals de begroting van de afdeling, het verkiezingsprogramma, de verkiezingsstrategie en de kandidatenlijst. Het bestuur wordt door de ledenvergadering benoemd en gecontroleerd.
De ledenvergadering komt acht tot tien keer per jaar bijeen, onder meer om over politieke zaken te discussiëren: onderling, met de raadsfractie en met de wethouder.

Bestuursleden

Abdallah Mouahbi, voorzitter
Sibylle Jongen, secretaris
Fred Toppen, penningmeester
Marleen Biesheuvel

Fractie

Voor informatie over onze PvdA Houten fractie klik hier.