Door André van Loon op 20 januari 2015

Gewasbescherming in Houten

Het gebeurt niet vaak dat we als gemeenteraad door een van de hoogste rechtscollege van Nederland worden gedwongen om een besluit te nemen. Afgelopen dinsdag was het zover. De raad moest, op straffe van een dwangsom, een besluit nemen over een bestemmingsplan en een uitspraak doen waaraan fruittelers zich moeten houden bij gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen. Regels die nodig zijn om omwonende te beschermen tegen overlast en gevolgen voor de gezondheid
Dat is lastig omdat er wettelijke normen ontbreken die voorschrijven wat de afstand moet tussen een boomgaard en woonhuis bij gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen.
Door het ontbreken van wettelijke normen voor de afstand tussen fruitbomen en huizen hebben we als gemeente zelf geprobeerd om invulling aan de norm te geven. Inmiddels is er wel een idee over hoe groot die afstand moet zijn, mede door goed wetenschappelijk onderzoek. Tot dusver moesten we het doen met een inschatting van juristen.
De Raad van State heeft gezegd dat je als gemeente ook bestaande situaties kunt aanpakken, mits je daar een goede onderbouwing voor hebt. En die is er gewoonweg niet. Aangezien wet-houders zich aan de wet moeten houden, kunnen we als raad van de gemeente Houten van de wethouder niet vragen iets te doen wat wettelijk niet is voorgeschreven.
Natuurlijk maken mensen zich zorgen over de gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid van mens en dier. Maar die gevolgen zijn in de Nederlandse omstandigheden niet duidelijk. De Gezondheidsraad vindt in ieder geval dat er meer onderzoek moet worden gedaan.
Kunnen we dan helemaal niets doen? Ja twee dingen. Wachten tot de resultaten van de onderzoeken van de Gezondheidsraad er zijn en zijn verwerkt in wetgeving. Klinkt logisch, maar dan duurt het nog jaren voor er echt iets gebeurd. Wij staan voor de tweede mogelijkheid. Roeien met de riemen die je nu hebt. Dat is juist datgene wat het college in de achterliggende periode heeft gedaan.
Het college is met de fruittelers in gesprek om ze vrijwillig te bewegen de gevolgen voor de omgeving te beperken. Dat daarin omwonenden bij worden betrokken is vanzelfsprekend. Linksom of rechtsom het gaat naast de belangen van de fruittelers, zeker om de gezondheid van de omwonenden. Voor nieuwe gevallen wordt de vergunningplicht ingevoerd en ook wordt per keer bekeken wat er gedaan kan worden om schadelijke effecten te beperken. De fractie van de PvdA steunt het college in die aanpak die nu is gekozen. Bij gebrek aan beter.

André van Loon

André van Loon

‘Bij de PvdA heeft solidariteit betekenis.’ Als medewerker van een van de ministeries in Den Haag zie ik van twee kanten de taken waar de gemeente mee te maken heeft. Als vader van twee volwassen kinderen voel ik me nauw betrokken bij wat we als gemeente kunnen betekenen voor jonge kinderen en opgroeiende pubers. Als

Meer over André van Loon

Waar ben je naar op zoek?