Verkiezingen

Lees hier ons magazine! 

Klik hier voor de initiatieven van de PvdA Houten van de afgelopen vier jaar

Ons verkiezingsprogramma: onze top 10 

Betaalbaar wonen

 1. Meer sociale huur en middenhuur
  Er moeten meer betaalbare woningen komen, zowel huur als koop. Voor alle nieuwbouw zetten wij in op meer appartementen voor ouderen, ruimte voor starters en éénpersoonshuishoudens en meer sociale huur. Voor de woningbouw streven wij naar 30% sociale huurwoningen. Daarnaast 20% middenkoop en 25% middenhuur.
 2. Vaart maken, samen met inwoners
  De PvdA wil vaart maken met het bouwen op de Molenzoom, de Koppeling en in het centrum van Houten. De behoefte aan woningen is groot, samen met omwonenden kunnen we meters maken. Bij inbreidingslocaties tot 50 woningen geven we voorrang aan inwonersinitiatieven. Bij een grote uitbreiding kiest de PvdA voor de oostzijde van Houten. Hier liggen de beste kansen voor groen en betaalbaar wonen.
 3. Voorrang voor inwoners uit de gemeente
  De PvdA wil dat starters, doorstromers en seniorenwoningen uit Houten voorrang krijgen. We willen dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die hiervoor zijn.

Sociaal Houten

 1. Zorg persoonlijk en dichtbij
  Wie zorg nodig heeft krijgt dat. Inwoners moeten kunnen rekenen op goede en passende zorg. Het moet eenvoudig en duidelijk zijn bij wie je terecht kunt als je zelf zorg nodig hebt; voor jezelf, maar ook voor ouders, mantelzorgers of als buren. We zetten actief in op integrale ondersteuning van jongeren en kwetsbare groepen. Jeugdhulp waar het perspectief van kinderen en ouders centraal staat. We willen minder markt in de zorg.
 2. Een goede start voor kinderen en jongeren, bestaanszekerheid voor iedereen
  Goed onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Opgroeien in armoede is onverteerbaar. Ruimhartig en voortvarend steun voor de huishoudens die in Houten op minimum niveau leven. We willen bestaanszekerheid voor iedereen, dat inwoners zeker kunnen zijn dat de maandelijkse rekeningen en boodschappen betaald kunnen worden.
 3. Sport, welzijn en cultuur samen op het podium
  Sporten moet ook mogelijk zijn voor mensen met een beperking, of dat nu fysiek, verstandelijk, psychisch is. Sportaccommodaties moeten, ook voor deze doelgroepen op orde zijn. Het welzijnswerk is goud waard, de welzijnswerkers en -vrijwilligers zijn de oren en ogen in de wijk, zorgen voor verbinding en signalering. We vinden cultuureducatie op scholen onmisbaar. We zijn groot voorstander van een ‘Kulturhus’ (Forum aan de Slinger) in het centrum van Houten waar Houtenaren terecht kunnen voor kunst, cultuur, zorg, informatie en onderwijs, maar ook voor een kop koffie.

Klimaat op koers

 1. Stimuleren energiezuinige, duurzame woningen
  We gaan met bewoners aan de slag voor energiezuinige duurzame woningen. Met een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Woningeigenaren krijgen daarvoor ondersteuning om de isolatie te verbeteren en/of (hybride) warmtepompen te installeren.
 2. Zorgen voor meer opwekking duurzame energie
  We promoten actief de plaatsing van meer zonnepanelen op (bedrijfs-)daken en in zonnevelden. We onderzoeken verder de mogelijkheden voor zonne-energie, zonder onacceptabele hinder voor de natuur en mens. En willen inwoners de kans geven om mee te profiteren van de opbrengst. We willen een continue dialoog organiseren over windparken en zonnevelden en niet pas als er een project start.
 3. Meer ruimte voor natuur, voetgangers en fietsers
  PvdA kiest voor een fijne leefomgeving: versterken van de groene recreatie- en natuurgebieden, onze parken, de kinderboerderij, de volkstuinen en de biodiversiteit en meer ruimte en voorrang voor voetgangers en fietsers bij herinrichting. Ook stimuleren we de omschakeling naar nieuwe vormen van landbouw die meer ruimte bieden voor biodiversiteit. Wij gaan voor een uitbreiding van recreatieve wandel- en fietspaden in het buitengebied.

De kracht van samen

 1. Sterke buurten, actieve burgerparticipatie
  Ruimte voor initiatieven van inwoners voor hun buurt, hun straat of voor heel Houten, hoe meer hoe beter. Eigenaarschap naar de inwoners stimuleren. De PvdA staat pal voor veiligheid en leefbaarheid in de buurt. We betrekken inwoners bij de ontwikkeling van plannen; niet pas als de plannen uitgewerkt zijn. Wij vertellen een eerlijk verhaal over haalbaarheid en zoeken samen naar oplossingen.

Klik hier voor ons volledige verkiezingsprogramma