Verkiezingen

Verkiezingsprogramma PvdA Houten Gemeenteraad 2018-2022

Het verkiezingsprogramma in het kort (Top 10)

Voor de PvdA is een rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, toegang tot werk, wonen, scholing, zorg en zeggenschap. Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De overheid of de politiek kan niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijk maken mee te doen in de samenleving.

We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Internationaal, landelijk of lokaal, dit ideaal is leidend. We willen een inclusieve samenleving waar we respect hebben voor elkaar en we werken aan het versterken van het onderling vertrouwen.

Daarom kiezen we er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te verbinden. Wij staan voor een open, diverse en verbonden samenleving, waarin iedereen zich kan ontplooien.

Wil je meer lezen over onze standpunten? Klik dan hier.