Door op 4 november 2005

ZWANEN

Af en toe moet je eens opruiming houden in de stapels documenten die je als raadslid zoal ontvangt, zelfs als je een bewaarderig tiep bent zoals ik. Of misschien wel juist daarom. Ik zag veel onderwerpen langs trekken, maar ik hou het hier bij het Masterplan Houten Centrum.

De lezer weet dat een opfrisser van Het Rond en omgeving al lang op de agenda staat. Veel landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen hebben er in de loop der jaren tegen een passende vergoeding hun asem over laten gaan. Het oudste rapport dat ik vond, is van 1998. Kort daarna verschenen er, als product van de meeslepen­de vergezichten van de burgemeester, ook schetsen van een nieuw gemeentehuis aan Het Rond.

Ik ken mensen die toen visioenen kregen van het beroemde stadhuisplein in Siena (Italië). Dat met het stadhuis is niets geworden, maar het denken over de herinrich­ting van het centrum kabbelde lustig voort.

Midden 2000 lag er zowaar een Nota van Uitgangspunten Houten Centrum, een jaar later zelfs een Structuurvisie Houten Centrum. Daarin, ach gut, zegt het pro­ces­schema dat er in 2002 een realisatieovereenkomst zal zijn en dat de deelpro­jec­ten in 2003 zullen beginnen. Een nieuw station zou zelfs al in 2002 klaar zijn… Een theater, het woord staat er echt, zouden we in 2004 hebben.

Eén deelproject is klaar in mei 2003: het concept Masterplan Houten Centrum! De definitieve versie dateert van september 2003. (De sloop van het zwembad De Spil zat trouwens wel aardig op schema…)

Ik herinner me dat er sprake van geweest is dat de waterpartij van Het Rond zou verdwijnen, maar gelukkig staat die nog steeds in het plan. Zelfs met een terras aan het water. (Zwartkijkers hebben alweer bedacht dat dit aan de verkeerde kant van het plein ligt: te veel schaduw.)

Dezer dagen liep ik langs het water terwijl een oudere dame de eendjes stond te voeren. De zwanenfamilie die dit jaar met vijf jongen (heten die bij zwanen eigen­lijk ook kuikens?) door de wateren van de groenstrook pronkt, was ook van de partij. Een van de jongen had een stuk brood te pakken gekregen en werd door pa (of moe, dat kan ik niet zien, bij zwanen) achterna gezeten. Die vond blijkbaar dat de zorg voor het kroost nu wel weer genoeg was, maar het jong zwom hem of haar er uit. Lekker puh!

Wanneer zouden we zulke gebeurtenissen van op het nieuwe terras kunnen volgen?

 

[november 2005]