Door op 13 juli 2013

ZORGEN

’t Groentje van 17 juli berichtte over de mogelijke komst van een abortuskliniek in Houten, of eigenlijk meer over “de ontstane commotie bij het christelijk volksdeel en de kerken” in Houten. Die schijnt groot te zijn en “verdient de nodige aandacht van gemeenteraad en college”, lichtte Peter den Boef toe, namens de confessionele partijen in de gemeenteraad.

De steen des aanstoots, begreep ik, is vooral de beoogde plaats van vestiging van de kliniek: in een bestaand kantoorgebouw naast een kerk. Natuurlijk weet ik ook wel dat het christelijk volksdeel het niet zo heeft op abortus, al helemaal niet in de eigen kring, maar een democratisch tot stand gekomen abortuswet brengt onvermijdelijk mee dat er gespecialiseerde klinieken zijn. Die moeten ergens ondergebracht wor­den en niet noodzakelijkerwijs in een ziekenhuis.

Mijn fantasie sloeg op hol met de mogelijke zorgen over die vestigingsplaats. Reclameborden aan de gevel? Lichtreclames? Parkeeroverlast bij de kerk? Onge­wen­ste ontmoetingen tussen kerkgangers en bezoeksters van de kliniek? Baas-in-eigen-buik-demonstranten bij de kerk?

De fantasie tot staan gebracht leek het me toe dat zelfs een verstokte christen zal begrijpen dat de bezoekster van een abortuskliniek er niet voor de lol heen gaat en dat de kliniek er weinig belang bij heeft van haar vestiging in het kantoorpand blijk te geven. (We mogen trouwens blij zijn dat we hier niet in Ierland zijn, want dan zou een foto met adres, zo prominent op de voorpagina als die in ’t Groentje, wel eens ongewenste belangstelling van fanatieke abortustegenstanders kunnen opleve­ren.)

Ik heb me vaker druk gemaakt over de aanhoudende bezwaren tegen abortus en, ik zeg het nog maar eens: ik heb makkelijk praten, maar ik vind dat vrouwen en meisjes die ongewenst zwanger zijn, al is dat met terugwerkende kracht, in de gelegenheid gesteld moeten worden tot het laten afbreken van hun zwangerschap. Ik ben er nooit bij geweest, maar ik laat me door niemand wijsmaken dat een vrouw, een meisje lichtvaardig besluit tot een abortus. Niet alleen omdat de wet bedenktijd vraagt, maar omdat het verdorie nogal een ingreep is, een ingreep die kan lijden tot diepe gewetensnood.

Met die mogelijke gewetensnood kun je ook betogen waarom die plek naast een kerk nog niet zo gek is. In een abortuskliniek staan deskundigen met liefde en respect hun cliënten bij. Als God de zo veelgeprezen God van liefde is, liggen de doelstellingen van de abortuskliniek en de kerk minder ver uit elkaar dan velen denken.

 

Prettige vakantie!

 

[juli 2013]