Door André van Loon op 7 november 2016

Wind voor bewoners en molens

Op donderdag 27 oktober hebben bewoners, Eneco en de gemeente verslag gedaan van het proces dat de afgelopen 9 maanden is gelopen. In opdracht van de gemeenteraad is de wethouder in gesprek gegaan met de belanghebbenden. Het was duidelijk een broos proces. Belangrijk voor de PvdA is dat de drie partijen nu duidelijk begrip hadden voor elkaars belangen. Daardoor kon het gesprek op gang komen en naar oplossingen worden gezocht. Die zijn zeker in zicht. Met vernieuwende technieken (uilenveren!) wordt geprobeerd om de geluidsproductie van de molens te verminderen. Daarnaast is men nog opzoek naar de bron van de bromtoon die een aantal bewoners horen, zowel bij stilstand als bij draaiende molens. Er werden maatwerkvoorschriften ingevoerd bij het plaatsen van de molens ingevoerd om de overlast te beperken. Het resultaat bleek onvoldoende te zijn. Daarom wordt nu gekeken naar een ander dag en nacht regime voor de molens.
Duidelijk is wel dat de uitkomst van het hele proces zijn vruchten afwerpt. Zo spraken de inwoners duidelijk uit dat zij nu wel vertrouwen hebben in de twee andere partijen aan tafel, de gemeente en Eneco, iets wat 9 maanden geleden zeker niet het geval is.
Tijdens de avond werden er niet alleen kritische vragen gesteld over de geluidsoverlast, maar ook over de stilstand van de molens, die vooral vergeleken met de molens in Nieuwegein vaak stilstaan. Kortom een bijeenkomst waar zowel voor als tegenstanders hun zegje hebben kunnen doen en met zicht op een oplossing waar iedereen vrede mee kan hebben.

André van Loon

André van Loon

‘Bij de PvdA heeft solidariteit betekenis.’ Als medewerker van een van de ministeries in Den Haag zie ik van twee kanten de taken waar de gemeente mee te maken heeft. Als vader van twee volwassen kinderen voel ik me nauw betrokken bij wat we als gemeente kunnen betekenen voor jonge kinderen en opgroeiende pubers. Als

Meer over André van Loon