Door Jocko Rensen op 20 maart 2016

Wie is hier de stakker?

Mensen maken het verschil. In dit blog wil ik die uitspraak verbinden aan de mens John Gerlach (1943-2016). Woensdag 2 maart jl. was ik bij de crematieplechtigheid van John, waar mooie woorden werden gesproken over zijn leven, idealen, dromen en zijn band met vrienden en familie.

Als raadslid ontmoette ik hem in zijn hoedanigheid als lid van de Wmo-raad, Infospreekuur, het scholenproject en Stichting Gehandicaptenbelangen Houten. Ook gewoon op straat in zijn elektrische rolstoel met ademhalingsondersteuning en vaak Sylvia aan zijn zijde als zorgvriendin. In de afgelopen 2 jaar in mijn functie als wethouder heb ik nog meer met hem te maken gehad en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verandering in het sociale domein waar we als gemeente Houten mee aan de slag zijn. John leverde bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van de Wmo-raad naar de adviesraad sociaal domein met satellieten.

Hij is voor mij een voorbeeld hoe je ‘inclusief’ wilt en ook kunt leven. Een man die uit het leven haalde wat erin zat en mij regelmatig versteld deed staan met zijn tomeloze energie en doorzettingsvermogen. Aan het begin van mijn wethouderperiode sprak ik met hem over mijn wens om in Houten een anti-stigma week te organiseren, toen vertelde hij over zijn droom en idee om een toneelstuk te maken. Niet veel later vertelde hij trots over de realisatie van het idee. Een idee zoals hij werkte; samen met, van en voor anderen. Ik mocht samen met de burgemeester aanwezig zijn bij de prachtige voorstelling ‘wie is hier de stakker?’ in theater aan de Slinger, waar hij op zijn eigen manier de opening verrichte en zijn trots liet blijken. De voorstelling is uiteindelijk drie keer voor een groot gezelschap opgevoerd in Houten en Nieuwegein.

John was zo vergroeid met de netwerken waar hij onderdeel van uitmaakte, dat ik er nooit bij stil heb gestaan dat hij zou kunnen overlijden. En misschien was dat wel de mooiste les die we van hem kunnen leren; denk ook aan morgen maar leef in het hier en nu.

John Gerlach heb ik leren kennen als een rechtvaardig, integer, betrokken en toegankelijke inwoner van Houten.

De bewegingen die hij en met hem vele andere inwoners hebben veroorzaakt zullen blijven en doorgaan. Af en toe even reflecteren met de vraag ‘wie is hier de stakker?’ is daarbij een mooi hulpmiddel.

wihds theater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over John Gerlach en zijn betrokkenheid? Kijk ook

http://www.gehandicaptenbelangenhouten.nl/

http://www.infospreekuurhouten.nl/

http://www.theatergroep-splinter.nl/wie%20is%20hier%20de%20stakker%20-%20%20voorstelling.htm

http://trefpunthouten.nl/nieuws/wie-is-hier-de-stakker-1.5657718

Over het scholenproject: Handicaprace is een spel, waarmee op de basisscholen in de gemeente Houten voorlichting wordt gegeven over leven met een handicap. Het spel richt zich op leerlingen van groep 8. Onder begeleiding van vrijwilligers van de SGH wordt in groepjes van 5 à 6 leerlingen in de vorm van een ganzenbordspel een reeks opdrachten, vragen, hindernissen etc. afgewerkt. De leerlingen ervaren aan den lijve wat het is om met een braillestok, rolstoel, gehoorapparaat e.d. om te gaan. Ze krijgen inzicht in het begrip toegankelijkheid omdat ze een serie obstakels moeten overwinnen. Het spel neemt 1 ½ uur in beslag en wordt afgesloten met een kringgesprek.

Jocko Rensen

Jocko Rensen

Ons thuis is Houten Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar over het algemeen vind ik het heel fijn om in Houten te wonen. Samen met mijn vrouw woon ik in Houten-Noord, in het huis waar onze kinderen zijn opgegroeid en de wereld zijn gaan ontdekken. Hoe rooskleurig dat ook lijkt, de toekomst vraagt

Meer over Jocko Rensen