Door op 9 april 2010

VRIJHEID

Kom je weer terug na een weekje buitenland, zie je een strijdlustige mevrouw op tv zeggen dat zij zich door de overheid niet laat dwingen de politiek in te gaan. De SGP-vrouwen in actie!

Ik begreep wel dat de rechter het zo niet bedoeld kon hebben, maar ik kon het toch niet laten nog even de kranten door te nemen en op internet te kijken. En inder­daad: de hele SGP-aanhang onthutst en verbijsterd over de uitspraak van de Hoge Raad dat de partij vrouwen moet toelaten tot het passief kiesrecht.

Wat is er toch mis met het onderwijs op scholen met de Bijbel? Hebben ze daar geen vak ‘begrijpend lezen’?

Hoewel ik niet aanneem dat veel orthodox gereformeerden deze column onder ogen krijgen, zal ik voor die enkeling zeggen hoe ik het begreep:

De rechter heeft bepaald dat de reglementen van de SGP die vrouwen verhinderen zich kandidaat te stellen voor een openbare bestuursfunctie, strijdig zijn met de rechten zoals vastgelegd in het VN-Vrouwenverdrag. Meer niet! Niets dus over een overheid die vrouwen zou dwingen zich verkiesbaar te stellen. Alsof dat zou kun­nen! In een democratie hebben mensen het recht zich verkiesbaar te stellen, maar ze hoeven van dat recht geen gebruik te maken.

Het is net zoiets als met die drukte over de abortuswet destijds: de wet geeft vrouwen het recht te kiezen voor abortus. Je hoeft er geen gebruik van te maken, niemand mag je ertoe dwingen. Ben je er tegen dan doe je het gewoon niet. Ik heb als man makkelijk praten,  maar het is wel de kern van de zaak.

Proberen we ons voor te stellen hoe dat nu verder gaat in de SGP. De mannen­broeders volgen natuurlijk, gezagsgetrouw als altijd, de uitspraak en schrappen alle bepalingen die vrouwen hun wettelijke rechten ontnemen. Voor al die vrouwen die demonstratief geroepen hebben dat ze helemaal niet op een kieslijst willen, veran­dert er niets. En voor de andere? Zou het echt opeens storm lopen met vrouwen bij de nieuwe kandidatenlijsten?

Binnenkort vieren we weer de bevrijding, de herwonnen vrijheid, in Nederland en het grootste deel van Europa. Het is goed te beseffen dat vrijheid voor veel mensen niet zo normaal is als voor ons, maar tegelijkertijd ook dat sommige mensen het tot hun vrijheid rekenen, voorschriften en regels te aanvaarden die in onze ogen onbe­grij­pelijk zijn.

Maar één ding: als die mensen die dan ook maar voor zichzelf houden…

 

[april 2010]