14 februari 2016

Vooruitzichten van de Sociale Markt Economie

Samen met Roel Soeting heeft Ad Oele een essay geschreven over de Sociale Markt Economie.

Na de oorlog hebben verschillende West-Europese landen een verzorgingsstaat ingericht waarbij het sociaal beleid een stevige plaats kreeg naast een stimulerend economisch beleid. Met de monetaire crisis en het opkomende neo-liberalisme is er in de afgelopen jaren fors ingegrepen in de sociale zekerheid. Grotere inkomensverschillen, meer jeugdwerkeloosheid en minder steun voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen zijn de zichtbare effecten van deze ingrepen.
De auteurs analyseren deze trend en proberen een antwoord te formuleren. Daarmee is dit een inspirerend essay wat aanzet tot het opnieuw nadenken over wat er belangrijk is en wat in deze tijd een adequaat antwoord kan zijn.

U vindt het essay hierVooruitzichten Sociale Markteconomie (SME).