Door André van Loon op 28 mei 2017

Stofwolken boven Beelen

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de “verklaring van geen bedenkingen” voor de uitbreiding van Beelen. Bij de behandeling van het zelfde voorstel in 2015 bleek al dat veel omwonenden veel last hebben van het geluid, het stof en het verkeer dat door het bedrijf werd veroorzaakt. De fractie van de PvdA heeft daarom ook nu tegen gestemd. Uit het rondetafelgesprek van twee weken voor de raadsvergadering, bleek dat een van de omwonenden met enige regelmaat bij Beelen op de koffie ging. Dit om de overlast te bespreken. Dan gaat het een tijdje goed om vervolgens weer te verslechteren. Daarom vertrouwt de PvdA er niet op dat het bedrijf in de toekomst de overlast zal beperken.
De eerder opgestelde toetsingscriteria gaven in de ogen van de fractie de mogelijkheid om een andere afweging te maken, dan het college had gedaan. Anders gezegd, de PvdA fractie vindt de bezwaren gegrond. De PvdA kan het aan de omwonenden niet uitleggen waarom zij de overlast voor lief moeten nemen, de RUD niet merkbaar handhaaft en klachten telkens weer terugkomen en we dan als gemeenteraad in feite zeggen, daar hebben wij geen bezwaar tegen.
Bij de behandeling van het voorstel in 2015 heeft de fractie van de PvdA de situatie bij Van Vliet in Nieuwegein als voorbeeld aangehaald. Daar het is het hele terrein overkapt. Daardoor komt er bijna geen stof vrij in de omgeving en ook de geluidsoverlast is veel minder. We hebben de wethouder tot tweemaal toe gevraagd om een dergelijke oplossing ook met Beelen te bespreken. We weten wel dat er geen wettelijke bevoegdheid is waar de wethouder zich op kan beroepen. Maar praten kan altijd. Dat is een andere manier om als bestuur zaken in beweging te krijgen. De wethouder wilde dat gesprek niet aan gaan. Dat vinden we jammer. Natuurlijk moet de gemeente haar formele rol pakken en op de overlast handhaven. Maar volgens ons moet je, in het belang van de omwonenden, ook blijven praten en zoeken naar andere oplossingen. Ook al liggen die mogelijk wat buiten de formele rol. De fractie van de PvdA gaat het gesprek in elk geval opzoeken, met omwonenden en met Beelen.

André van Loon

André van Loon

‘Bij de PvdA heeft solidariteit betekenis.’ Als medewerker van een van de ministeries in Den Haag zie ik van twee kanten de taken waar de gemeente mee te maken heeft. Als vader van twee volwassen kinderen voel ik me nauw betrokken bij wat we als gemeente kunnen betekenen voor jonge kinderen en opgroeiende pubers. Als

Meer over André van Loon