Door op 17 maart 2001

RESPECT

Lang voordat Youp van ’t Hek in zijn theatershows grappen maakte over de nieuwe mode in rouwadvertenties, gaf onze leraar Nederlands op de hbs voorbeelden van taalkundig correct, maar inhoudelijk onzinnig taalgebruik. “De koningin werd aan het gezelschap voorgesteld.” was zo’n voorbeeld, uit een krantenbericht over een werkbezoek. Alsof het gezelschap de koningin niet zou kennen. Tot mijn verbeel­ding sprak ook de afsluiting van de tekst die het overlijden van een dierbare aan­kon­digde: “Wij berusten erin.” Alsof er een alternatief zou zijn. Dat je zou kunnen zeggen: “We nemen het niet.”

Ik moest aan vooral dit laatste voorbeeld denken, toen ik hoorde dat Wim Kok gezegd had dat hij de congresuitspraak respecteerde. Het ging over de benoeming van een nieuwe voorzitter. Niet kwaad bedoeld natuurlijk, maar onzin, want wat kon hij anders? Ik vond het wel aardig dat het ook een journalist was opgevallen, die Ruud Koole interviewde. Deze journalist dikte het zelfs een beetje aan door er aan toe te voegen dat Kok leek te aarzelen toen hij het zei, of hij overwoog er als­nog wat aan te doen. Het idee!

Al koopt een congres geen kruisraketten, het heeft wel het laatste woord in de par­tijorganisatie. Ook als Kok de keuze niet gerespecteerd had, ontbraken hem toch de middelen om haar ongedaan te maken.

Ik vond het trouwens wel lullig dat er in de media gesuggereerd werd dat Kok zuur keek toen de uitslag bekend gemaakt werd. Dat is gewoon de rusttoestand van die man zijn aangezichtsspieren! Van iedereen is wel een momentopname te maken waarvan je achteraf zegt, wat was jij chagrijnig. Maar goed, het is ook maar wat je er in wil zien. Terug nu naar het respect en het congres.

Onze congresafgevaardigden hebben er natuurlijk bovenop gezeten, dus ik wil hun oordeel ook nog wel eens horen, maar de verwikkelingen rond de kandidatuur van Bouwe Olij leken, in de media die ik onder ogen kreeg, op gechicaneer van het oude bestuur. Had minimaal beter voorbereid moeten zijn, lijkt me.

Echter: eind goed, al goed. De nieuwe voorzitter heeft zich doen kennen als een man met een goed gevoel voor verhoudingen en heeft de verontschuldigingen van het bestuur aan het congres aangeboden voor wat ik maar noem: de beschadiging van Marijke van Hees en daarmee in mijn ogen uiting gegeven aan het respect dat fundamenteel verschuldigd is aan mensen.

 

[maart 2001]