Door Arnold Biesheuvel op 6 maart 2014

PvdA Houten wil een dementievriendelijke gemeente

In het verkiezingsprogramma van de PvdA Houten is de ambitie opgenomen om van Houten een dementievriendelijke gemeenschap te maken. Van deze ambitie kreeg Alzheimer Nederland, die de belangen van dementeren vertegenwoordigt, lucht. Via Twitter werd het initiatief van de PvdA Houten geroemd en werd aangedrongen op navolging daarvan. Lijsttrekker Arnold Biesheuvel: “Het is belangrijk dat de politiek zich ook inzet voor demente ouderen, dit is een kwetsbare groep in onze samenleving en ook die moet in Houten prettig kunnen leven”.

Onze lijsttrekker, Arnold Biesheuvel werd uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek heeft in februari plaats gevonden, waarbij beleidsmedewerker Jasper Kimenai en Kees Bos, regiovertegenwoordiger Lekstroom, aanwezig waren. In een geanimeerd gesprek werd de organisatie van de zorg voor (met name thuiswonende) dementerenden toegelicht. Belangrijk is dat er op veel plekken in Nederland, ook in Houten, casemanagers dementie actief zijn, die door Alzheimer Nederland ondersteund worden. De bekostiging daarvan vindt meestal plaats door de zorgverzekeraar of het zorgkantoor van de AWBZ. Bij de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten, zullen waarschijnlijk de gemeenten de bekostiging moeten overnemen. Bij Alzheimer Nederland bestaat daarover nog wel wat zorg. Arnold Biesheuvel: “Juist doordat deze zorgen bestaan, is het belangrijk om met Alzheimer Nederland in gesprek te blijven en samen met hen ervoor te zorgen voor een dementievriendelijke gemeenschap.”

De casemanager dementie wordt, meestal via de huisarts, ingeschakeld bij een thuiswonende dementere. Hij/zij analyseert de thuissituatie van de dementerende en stelt daarmee (meestal natuurlijk de mantelzorger) een plan (dat is pas maatwerk) op en zorgt voor de uitvoering daarvan. De case manager blijft bij die klant betrokken en wordt zo een vertrouwenspersoon. Een casemanager heeft 70 – 100 klanten als acceptabele workload. Afgesproken wordt dat onze lijsttrekker, Arnold Biesheuvel, een keer zal meelopen met de Houtens casemanagers. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, een verslag hiervan zal binnenkort op de website worden gepubliceerd.

Meer informatie over een dementievriendelijke gemeente kan hier worden gevonden.

 

Arnold Biesheuvel

Arnold Biesheuvel

Iedereen een woning Sinds 1984 woon ik in Houten en kort geleden ben ik verhuisd naar de wijk Leebrug. Als actief lid van de PvdA ben ik vanaf het begin betrokken bij Houten. De PvdA heeft de gemeenteraad meegekregen om het aantal woningen in Houten fors uit te breiden, betaalbaar en geschikt. Daar maakten en

Meer over Arnold Biesheuvel