Door Anneke Dubbink op 26 juni 2015

PvdA blij dat bewonersinitiatief leidt tot oplossing voor onveilige verkeerssituatie bij ‘De Maat

Onoverzichtelijke verkeerssituatie bij afslag ‘De Maat’ met gevaar voor voetgangers en fietsers wordt in de zomer aangepakt.

De omwonenden van ‘De Maat’ zien regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties bij het winkelcentrum aan De Maat waar onder meer de Praxis en de Action zijn gevestigd. Fietsers en voetgangers komen regelmatig in de knel met auto’s en vrachtauto’s door het ontbreken van een voetpad en te smalle fiets- en rijstroken. Dat was vragen om ongelukken. Een alerte inwoner in de wijk trok aan de bel bij de gemeente, waar het in eerste instantie stil bleef. Een omwonende kwam in gesprek met de PvdA om het initiatief van de omwonenden kracht bij te zetten. Uiteindelijk is door de samenwerking tussen omwonenden, de projectontwikkelaar en de gemeente nu een betere en veilige oplossing bedacht. Er komt deze zomer een vrij liggend voetpad en fietspad dat gaat zorgen voor een veilige verkeerssituatie.

Omwonenden signaleerden de onveilige situatie en zij kwamen in gesprek met de PvdA in Houten. In de gesprekken die daarop volgden bleek dat omwonenden tal van goede ideeën en suggesties hadden. De PvdA nam vervolgens het initiatief om deze ideeën om te zetten in actie richting de gemeente om aan deze onveilige situatie een einde te maken. De oplossing die er nu komt, bestaat uit het aanleggen van een nieuw betegeld voetpad, een rood geasfalteerd fietspad en bredere rijstroken. Het heeft al met al veel en veel langer geduurd dan in eerste instantie werd gedacht. De eerste gesprekken vonden plaats in februari 2014! Uiteindelijk wint de aanhouder, maar het had ook echt niet langer moeten duren. De omwonenden verloren bijna het vertrouwen dat de situatie nog een keer opgelost zou worden. Uiteindelijk is nu een oplossing gevonden die in nauwe samenwerking met de projectontwikkelaar en de gemeente en met inbreng van de omwonende is bedacht. Ook heeft de projectontwikkelaar bijgedragen aan de kosten. In een gesprek met de PvdA, gaf hij aan het initiatief van de omwonenden te waarderen en graag mee te werken aan deze oplossing: “Iedereen is gebaat bij veiligheid!”

Voor de PvdA is verkeersveiligheid een continu punt van aandacht. Houten wordt gemiddeld als verkeersveilig ervaren, maar kent toch nog onveilige locaties. Dit jaar is een onderzoek uitgevoerd waar Houtenaren hebben kunnen aangeven welke situaties zij als verkeersonveilig ervaren.

Bijna 87% van de inwoners heeft de situatie bij de Molen in het centrum aangewezen als een onveilige verkeerssituatie, vooral de rotonde en oversteekplaatsen tegenover het busstation en de afslag van de Molenzoom naar de parkeergarage. Volgens de PvdA moet deze situatie nu ook echt aangepakt worden. Er hebben zich gelukkig nog geen ‘echte’ ongelukken voor gedaan op dit plek, maar wel veel ‘bijna ongelukken’. Kortom, de kans dat het wel een keer flink mis gaat is een kwestie van tijd. De PvdA vindt dat we moeten leren van de onveilige situatie bij De Maat. Het aanpassen van verkeersonveilige situaties vraagt tijd. En daarom is het belangrijk om de Molen snel aan te pakken. Voordat er echte ongelukken gebeuren.

Anneke Dubbink

Anneke Dubbink

‘De PvdA is van en voor positieve mensen. We lopen niet weg als het lastig wordt.’ Met overtuiging, vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de PvdA in Houten. Ik woon ruim twintig jaar met veel plezier in De Slagen, samen met man en zoon. Ik werk als zelfstandig organisatieadviseur. Sinds 2010 ben ik

Meer over Anneke Dubbink