Door op 25 januari 2001

NIEUW?

Half december voorpaginanieuws: een nieuwe politieke partij in Houten.

Is dat goed nieuws?

Op zichzelf wel, natuurlijk. Het zegt iets over de politieke belangstelling op lokaal niveau. In dit speciale geval, met de oprichting van Nieuw Houten, is ook een voor­deel dat het aantal raadsfracties na de volgende verkiezing weer op de oude sterkte is, die van voor de afsplitsing van de fractie Zandbergen van het CDA. Goed nieuws is misschien ook dat de drijvende krachten achter de actiegroep Wij zijn boos zich bekeerd hebben tot “de” politiek. (Dezelfde politiek waar de actiegroep voor­heen eigenlijk niets mee te maken wilde hebben. Met van die vergaderingen waarin de collegepartijen weer eens de rijen sloten en alle bezwaren tegen een nieuw gemeentehuis van tafel veegden.) Goed nieuws lijkt ook dat de partij niet uitslui­tend is opgericht als actiepartij tegen nieuwbouw van een gemeentehuis. Maar dan houdt het met het nieuws wel zowat op. Want waar staat Nieuw Houten voor?

Als de weergave correct is, wil de partij meeregeren. Maar anders: de politiek moet terug naar de burgers, zonder achterkamertjespolitiek. De burgers mogen eindelijk wel eens helder krijgen waar de politiek voor staat. Een helder verslag krijgen ook, van waar de gemeente het geld van de burger aan uitgeeft. Respect voor burgers.

Wat is daar nieuw aan? Ik betwijfel of er politieke partijen in Houten zijn die dur­ven zeggen dat ze daarop tegen zijn, maar vooral in de oppositie zitten partijen die dergelijke dingen wel al jaren roepen. Om het tot de lokale PvdA te beperken, want daar sta ik voor: de PvdA geeft sinds jaar en dag openheid van zaken. Niks achter­ka­mertjes; bij ons gewoon openbare ledenvergaderingen, openbare fractiebijeen­komsten. Om gehoord te worden hoef je er niet eens lid van te zijn, maar het is voor de PvdA wel makkelijk dat er in Houten tientallen actieve leden zijn. Komen er dan eens weinig belangstellenden van buiten, dan heb je in elk geval een goed klankbord in je eigen leden. Allemaal inwoners van Houten, hoor. Allemaal burgers die het belang van Houten voorop hebben staan. Het is ook gewoon kletskoek, wat je vaak hoort, dat de PvdA in Houten geen lokale partij zou zijn. De PvdA wil net zo goed dat de burger met respect behandeld wordt en dat de burger weet wat er met zijn centen gebeurt. Ik ben trouwens ook zo’n burger en echt geen bijzondere soort.

Als Nieuw Houten niet meer te bieden heeft dan er in de kranten over gezegd is, dan hadden de oprichters ook wel aansluiting kunnen zoeken (én vinden) bij een bestaande oppositiepartij. Maar overigens: welkom bij de club. Samen de schouders eronder en óp naar de gemeenteraadsverkiezing van 2002.

 

[januari 2001]