Door op 29 juni 2015

NADENKEN

De krant van 30 mei jl. had ik even apart gelegd omdat er een stuk op de opiniepagina stond van Bart Jan Spruyt. Het trok mijn aandacht door wat de koppenmaker erboven gezet had: “Denk eerst eens even na voor je je mening geeft.”

Had ik een tijdlang niets van gehoord, van Spruyt, maar ergens ging er een belletje rinkelen. In de weken daarna begon het me te dagen:

Koningin Beatrix bezocht ergens in 2006 een moskee. Prompt verscheen in De Volkskrant van 9 juni 2006 een ingezonden brief van Bart Jan Spruyt en Geert Wilders. Omdat ik toen meende dat zij met hun reactie de plank volledig missloegen, heb ik daar dan weer op gereageerd, wat ik niet gauw doe. Immers, als je de krant leest, dan kun je met reageren wel aan de gang blijven en ik heb leukere dingen te doen, al was het maar mijmeren hoe een wereld zonder sociale media eruit zou zien.

Ik schreef toen onder meer: “De heren Spruyt en Wilders stellen in hun beschouwing vast dat onze koningin onlangs een bezoek bracht aan een moskee en zich daarbij voegde naar de zeden en gewoonten van de gastvrouwen en -heren. Schoenen uit, geen handen schudden met mannen, van die dingen. Daarnaast stellen zij dat het hof in 1982 te kennen gaf dat leden van een delegatie rabbijnen die de koningin geen hand zouden willen geven, niet welkom zouden zijn in paleis Noordeinde.”

Mijn tegenwerping kwam erop neer dat Beatrix in haar linker pink meer verstand heeft van etiquette dan de beide heren in hun gezamenlijke herseninhoud. Ik schreef dit niet zozeer om haar te verdedigen, onnodig, maar om duidelijk te maken dat hun suggestie kletskoek was: de beide gebeurtenissen zouden aantonen dat “weer een nieuwe concessie aan ‘de religieuze eisen van een godsdienstige minderheid’” was gedaan. Natuurlijk is juist het tegendeel waar: Beatrix deed geen concessie, zij handelde in beide gevallen zoals het hoort.

Nadenken had Spruyt in 2006 ook moeten doen, dacht ik bij het lezen van zijn recente betoog, dat inderdaad een heel andere toon heeft dan toen. Hij kan dan ook al heel lang zonder Wilders, want in de loop van 2006 heeft hij met hem gebroken, las ik op Wikipedia. Spruyt publiceert waarschijnlijk nog genoeg waar ik het niet mee eens ben, maar deze keer kon ik hem goed volgen, vooral die aanbeveling om na te denken.

[juni 2015]